ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่

รอง ผบ.ตร.(ปป.) จะเดินทางมาเป็นประธานมอบโรงผลิตน้ำดื่ม เพื่อเป็นสวัสดิการและสาธารณะประโยชน์สำหรับสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่

รอง ผบ.ตร.(ปป.) จะเดินทางมาเป็นประธานมอบโรงผลิตน้ำดื่ม เพื่อเป็นสวัสดิการและสาธารณะประโยชน์สำหรับสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่

ในวันที่ 9 มีนาคม 2562 พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.(ปป.) พร้อมคณะที่ปรึกษากรรมการขับเคลื่อนงานป้องกันการปราบปรามอาชญากรรม สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จะเดินทางมาเป็นประธาน ในพิธีมอบโรงงานผลิตน้ำดื่ม เพื่อเป็นสวัสดิการและสาธารณะประโยชน์สำหรับสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นโครงการนำร่องแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่

ในวันที่ 9 มีนาคม 2562 พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.(ปป.) พร้อมคณะที่ปรึกษากรรมการขับเคลื่อนงานป้องกันการปราบปรามอาชญากรรม สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จะเดินทางมาเป็นประธาน ในพิธีมอบโรงงานผลิตน้ำดื่ม เพื่อเป็นสวัสดิการและสาธารณะประโยชน์สำหรับสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นโครงการนำร่องแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่

โดยวัตถุประสงค์รายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองเชียงใหม่ โดยรายได้จากการจำหน่ายน้ำดื่ม 20% เพื่อบำรุงรักษาโรงผลิตน้ำดื่มและอีก 80% เข้ากองทุนสวัสดิการเพื่อตำรวจเมืองเชียงใหม่ ซึ่งติดตั้งโรงผลิตน้ำดื่ม โดย บริษัท เอส.เซฟ ออยล์ จำกัด ตามโครงการประชารัฐของทางรัฐบาล.

ทรงวุฒิ ทับทอง ภาพ/ข่าว