ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด….เหลากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ.หอประชุมอำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด.

ร้อยเอ็ด….
เหลากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ.หอประชุมอำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด.*กาชาดกำเนิดขึ้นเนื่องมาจากความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ โดยไม่เลือกเชื้อชาติ วรรณะ ลัทธิศาสนา ซึ่งการช่วยเหลือกระทำทั้งในประเทศของตนเอง และต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อป้องกันและบรรเทาทุกข์ทรมานของมนุษย์ทุกหนแห่ง โดยกาชาด มีจุดมุ่งหมายที่จะคุ้มครองชีวิตและสุขภาพของทุกคน เคารพต่อสิทธิมนุษยชน สนับสนุน และส่งเสริมความเข้าใจ ความเป็นมิตรภาพและความร่วมมือ รวมถึงการส่งเสริมสันติภาพ ระหว่างประชากรทั้งมวล
**เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดนำโดย นางมัณฑฯา ชื่นตา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมคณะกรรมการเหลากาชาด ได้ออกรับบริจาคโลหิต ประจำเดือน มีนาคม 2562. ระหว่างเวลา 08.00 – 12.00 น. ณ.หอประชุมอำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด.เพื่อเป็นการสำรองโลหิตไว้ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและมีความต้องการโลหิตในโอกาสต่างๆ โดยมีเป้าหมายที่จะออกรับบริจาคในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ตามอำเภอต่างๆ.

 

***ในโอกาสนี้นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง นำส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ พร้อมกล่าวถึงอานิสงส์การบริจาคเลือด บังเกิดบุญมหาศาล ได้สร้างทานบารมีการให้ชีวิตเป็นทาน ก็มีทางให้เลือกหลายทาง โดยไม่จำเป็นที่ตัวเองจะต้องตายเพื่อผู้อื่นเสมอไป การบริจาคโลหิต คือ การให้ชีวิตเป็นทานอย่างหนึ่ง จะเห็นว่าบางทีคนที่กำลังป่วย อาการทรุดหนัก ไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือโรคร้ายใดๆ ก็ตาม ที่ทำให้เลือดในร่างกายเสียไป หรือทำให้เสียเลือดมาก ถ้าเขามีโอกาสที่จะได้รับโลหิตแม้เพียงหยดเดียว อาจช่วยให้เขามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ เพื่อทำความดีทำบุญสร้างกุศล ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอีกต่อไปได้

 

ดำเนิน พรมไชยา /รายงาน