ข่าว สรุาษฎร์ธานี ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น ทุกข์ร้อนชาวบ้าน

ชาวบ้านเดือดร้อน ทางหลวงล้มต้นไม้เกาะกลาง ถนนเซาท์เทิร์น สุราษฎร์ฯ-กระบี่ ซ้ำจุดไฟเผาต้นไม้เพิ่มฝุ่นควัน 

18 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ผู้ใช้รถ-ใช้ถนน และชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากล้มทำลายต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนน สายเซาท์เทิร์นซีบอร์ด สุราษฎร์ฯ-กระบี่ เนื่องจากมีการเผาซากต้นไม้ทำให้เกิดกลุ่มควัน และช่วงนี้หน้าแล้งอากาศร้อนมาก ทำให้ชาวบ้านคิดว่ากรมทางหลวงทำไปเพื่ออะไร เพราะนอกจากจะทำให้เกิดฝุ่นควันพีเอ็ม 2.5 แล้ว ยังเป็นการลดพื้นที่สีเขียวอีกด้วย ทั้งที่กรมทางหลวงยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวแต่อย่างใด หรือหากมีการใช้พื้นที่ก็ไม่มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับรู้แต่อย่างใด ทำให้เป็นที่กังขาในเรื่องงบประมาณบริหารจัดการ ว่ามีความไม่โปร่งใสหรือไม่ เพราะมีการล้มต้นไม้อยู่ตลอดแต่กลับไม่มีโครงการใดๆให้เห็น

โดยก่อนหน้านี้ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจถนนเซาท์เทิร์นซีบอร์ด ซึ่งเป็นทางหลวงแผ่นดิน ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) เชื่อมโยงระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทย สร้างโดยกรมทางหลวง ก่อสร้างเป็น 4 ช่องจราจร มีเกาะกลางถนนที่กันพื้นที่วางท่อส่งน้ำมัน และทางรถไฟประมาณ 200 เมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2542 ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2546 โดยใช้งบประมาณ 3,500 ล้านบาท

จากการลงพื้นที่พบว่า บริเวณเกาะกลางถนนปัจจุบันมีความรกร้าง มีต้นไม้ขึ้นหนาทึบ ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนักท่องเที่ยว และ ประชาชนที่ใช้ถนนสายดังกล่าวในการสัญจรไปมา เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างเปลี่ยว โดยเฉพาะในช่วงกลางคืน นอกจากนี้ พบว่าบางแห่งของเกาะกลาง ยังมีต้นปาล์มน้ำมันและต้นยางพารา ซึ่งเป็นผลอาสินที่รัฐเวนคืนแล้วแต่ยังไม่มีการทำลาย จึงทำให้บางคนเข้าไปแอบอ้างจับจองเป็นเจ้าของสร้างความขัดแย้งในพื้นที่ ซึ่งในความเป็นจริงสามารถที่จะนำพื้นที่มาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ได้

สำหรับพื้นที่เกาะกลางถนนสายนี้มีเนื้อที่ประมาณ 1.5 หมื่นไร่ ยาวประมาณ 133 กิโลเมตร เพื่อไม่ให้เกิดความรกร้างและแย่งที่ดินกัน อยากเรียกร้องให้กรมทางหลวง ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่นำที่ดินมาจัดสรรให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์ ในระหว่างที่กรมทางหลวงยังไม่มีโครงการอะไร โดยให้ชาวบ้านเข้ามาทำในรูปแบบกลุ่ม หรือสหกรณ์ก็ได้ หรือให้ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะปลูกดอกไม้สวยงาม เช่นทำไร่ทานตะวัน หรืออื่นๆ ตลอดสาย ปรับปรุงสร้างที่พักรถ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เชื่อว่าถนนสายนี้จะไม่รกร้าง และจะกลายเป็นแลนมาร์กจุดเช็กอินใหม่ทันที

ด้าน นายสุพจน์ บุญยัง นายกเทศบาลตำบลปลายพระยา กล่าวว่า ถนนเซาท์เทิร์นซีบอร์ด บางตอนตัดผ่านเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตนอยากให้ทางกรมทางหลวงนำที่ดินมาปรับปรุง ดีกว่าปล่อยให้รกร้าง สร้างเป็นจุดพักรถ หรือ สร้างสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ก็ยังทำได้ โดยให้ท้องถิ่นดูแล หรือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ จะป้องกันการบุกรุกพื้นที่ และลดความขัดแย้งได้อีกทางหนึ่ง