ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ด 7 วันอันตราย เสียชีวิต 15 ราย อ.ธวัชบุรี เสียชีวิตสูงสุด 8 ราย พร้อมถอดบทเรียนเพื่อแก้ไข

18 เมษายน 2567  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมและแถลงข่าวการปิดศูนย์ฯ  สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  ปี 2567 จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยส่วนราชการ โดยนายธรณิศ เทพแพงตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นฝ่ายเลขานุการฯ ศปถ.จังหวัดร้อยเอ็ด รายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567


ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ช่วงควบคุมเข้มข้น. ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567  ประจำวันที่ 17 เมษายน 2567  โดยข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2567 เกิดอุบัติเหตุ 3 ครั้งผู้บาดเจ็บ (Admit) 1 ราย เสียชีวิต 3 ราย รวมสะสม 7 วัน 11-17 เมษายน 2567 เกิดอุบัติเหตุ 27 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ (Admit) 21 ราย เสียชีวิต 15 ราย ปีที่แล้ว วันที่ 11 – 17 เม.ย. 2567 เกิดอุบัติเหตุ 21 ครั้ง บาดเจ็บ 23 ราย เสียชีวิต 4 ราย
โดยมีอำเภอทั้ง 20 อำเภอเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom meeting และรายงานผลการดำเนินการของอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุ และร่วมรับฟังข้อสั่งการและการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย

อำเภอที่เสียชีวิตมี 4 อำเภอ รวม 15 ราย ได้แก่ ธวัชบุรี 8 ราย เสลภูมิ 4 ราย เกษตรวิสัย 2 ราย จตุรพักตรพิมาน 1 ราย สาเหตุเสียชีวิตเกิดจาก เหตุที่เสียชีวิต 15 ราย เกิดจาก จักรยานยนต์กับจักรยานยนต์ 4 ราย รถยนต์กับจักรยานยนต์ 3 ราย รถยนต์เฉี่ยวชนคนเดินถนน 1 ราย จยย.เสียหลักล้มเอง 4 ราย สามล้อเครื่องชนกับรถยนต์ 1 ราย รถยนต์เฉี่ยวชนรถจักรยาน 1 ราย รถจักรยานถูกรถยนต์เฉี่ยวชน 1 ราย  โดยเกิดจากจยย. 12 ราย คนเดินถนนถูกรถยนต์เฉี่ยวชน 1 ราย รถยนต์เฉี่ยวชนสามล้อเครื่อง 1 ราย รถยนต์เฉี่ยวชนรถจักรยาน 1 ราย

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  กล่าวว่า แม้ว่าจะผ่านช่วง 7 วันของการควบคุมเข้มข้นไปแล้ว แต่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดร้อยเอ็ด จะยังคงสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงติดตาม เฝ้าระวัง และเก็บข้อมูลสถิติในช่วง 7 วันหลังช่วงควบคุมเข้มขัน (ระหว่างวันที่ 18 – 24 เมษายน 2567) ตลอดจนมีการถอดบทเรียน เพื่อนำไปสู่การวางแผน กำหนดมาตรการในการทำงานในช่วงปกติและช่วงเทศกาลต่อไป

สมนึก บุญศรี  รายงาน