ข่าว นครนายก ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น ทุกข์ร้อนชาวบ้าน

ชาวบ้านนครนายกคัดค้านการรับลิงจากลพบุรี มาพักพิงที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า

26 มีนาคม  67 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก นายพงษ์สวัสดิ์ ธีระวัฒนะกุล นายก อบต.เขาพระ เชิญ กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน 13 หมู่,ประธานสภาฯ,รองประธานสภา สมาชิกสภา อบต.เขาพระ สจ.ตำบลเขาพระ และประชาชน เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหา ในประเด็นที่จะนำลิงจากลพบุรีมาพักพิงยังศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า ที่ 1 (ห้วยปรือ) จังหวัดนครนายก เป็นการชั่วคราว ซึ่งมีหน่วยงานความมั่นคงจังหวัด (กอ.รมน.) เข้าสังเกตุการณ์ โดยมี นายกองโท อิสรา สุขแจ่งใส นายอำเภอเมืองนครนายก เป็นประธาน ในที่ประชุมได้มีการเปิดคลิปจากข่าวต่างๆ ที่ประชาชนกำลังเดือดร้อน และเกิดปัญหาอยู่ในขณะนี้ ซึ่งประชาชนในพื้นที่ ที่เข้าร่วมประชุมได้มีการชี้แจงปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่นำลิงมาไว้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่1 (ห้วยปรือ) จังหวัดนครนายก ซึ่งผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเขาพระ ทั้ง 13 หมู่ ได้ยกมือลงมติคัดค้าน ไม่ขอรับลิงจาก จ.ลพบุรี ซึ่งมติเป็นเอกฉันท์ 100 %

รวมถึงประชาชนภายในจังหวัดนครนายก ที่ทราบข่าวทางโซเชียล ได้พากันคัดค้านผ่านเพจต่างๆในจังหวัดเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ว่าไม่เห็นด้วยกับการนำลิงมาไว้ในพื้นที่ เนื่องจากปัจจุบันที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า ที่ 1 จังหวัดนครนายก นั้น ก็มีลิงอยู่นับพันตัวอยู่แล้ว ซึ่งปัจจุบันนี้ทางศูนย์เองก็มีอาหารไม่เพียงพอต่อจำนวนสัตว์ป่าทั้งหมด ประชาชนต้องพากันไปบริจาคอาหารกันอยู่เรื่อยๆ เนื่องจากจำนวนสัตว์มีมากกว่าจำนวนงบประมาณค่าอาหาร และปัจจุบันก็ได้มีลิงหลุดออกจากกรงมาอยู่เรื่อยๆ และมาสร้างปัญหาให้กับประชาชน เนื่องจากลิงพวกนี้ดื้อมาก เป็นลิงเมืองไม่ใช่ลิงป่าเมื่อหลุดออกมาก็ไม่ยอมเข้าป่า แต่กลับเดินเข้าตามบ้านคนและเดินเกาะสายไฟไปเรื่อยๆ จนกระจายไปทั่วเมืองระยะทางหลายสิบกิโล เมื่อแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถเข้าจับได้ทันต่อความเดือดร้อนของประชาชน สร้างความเดือดร้อนอย่างมาก

นายทวีป ล้อมวงษ์ หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 (ห้วยปรือ) จังหวัดนครนายก ได้กล่าวว่า ปัจจุบันทางศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่านั้น มีกรงอยู่จำนวน 7 กรง ซึ่งมีจำนวนลิงอยู่เต็มทั้งหมดจำนวน 5 กรง เหลือว่างเพียง 2 กรงเท่านั้น ซึ่งมีความสามารถรับลิงได้ไม่เกินจำนวน 50 ตัว และลิงทั้งหมดจำนวน 50 ตัว จะถูกส่งเข้ามาที่ศูนย์ในวันที่ 27 มี.ค.67 นี้ โดยลิงทั้งหมดจะถูกแยกเป็นตัวผู้และตัวเมียแยกกันอย่างละ 1 กรง เพราะลิงทั้งหมดไม่สามารถทำหมันได้ ซึ่งทางศูนย์เองไม่สามารถขัดคำสั่งจากทางต้นสังกัดได้ เมื่อเค้าจะส่งมาก็จำเป็นต้องรับไว้ ซึ่งทางศูนย์จะทำข้อตกลงกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องว่าจะมีมาตรการที่จะดูแลลิงที่รับมาอย่างไรให้ดีที่สุด

ด้าน นายพงษ์สวัสดิ์ ธีระวัฒนะกุล นายก อบต.เขาพระ เจ้าของพื้นที่ ได้กล่าวว่า ในเมื่อประชาชนในพื้นที่ไม่เห็นด้วย ทาง อบต.เขาพระ ก็ต้องฟังเสียงประชาชน และร่วมการคัดค้านในการที่จะนำลิงมาไว้ในพื้นที่อย่างถึงที่สุด ซึ่งนายกองโทอิสรา สุขแจ่งใส นายอำเภอเมืองนครนายก ประธานการประชุมได้กล่าวสรุปว่า ตนจะนำข้อมูลที่ประชุมในครั้งนี้ นำเรียนให้กับทางจังหวัดรับทราบต่อไป ซึ่งตนคาดการณ์ว่า จากการลงมติคัดค้านจากประชาชนในวันนี้ ในวันที่ 27 มี.ค.67 นี้ ลิงอาจจะยังไม่ถูกส่งมาในพื้นที่ แต่จะมีหนังสือส่งเข้ามาให้กับทางจังหวัดเพื่อหารือก่อน และทางจังหวัดจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

เนรมิต มงคลกิตติกานต์  รายงาน