ข่าวการศึกษาและไอที ข่าวเด่น ปทุมธานี

 ม.ธรรมศาสตร์ ครบรอบ 90 ปี จัดงานมหกรรมสุขภาพแนะนำบริการประชาชน

21 มีนาคม 2567 ที่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานมหกรรมสุขภาพ เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2567 โดยมี รศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กล่าวรายงาน พร้อมแพทย์และพยาบาลเยี่ยมชมผลงาน นิทรรศการ บูธสินค้าสุขภาพ พร้อมชวนประชาชนทั่วไป ร่วมรับบริการตรวจรักษาทันตกรรมฟรี จำนวน 300 ราย ในวันที่ 2 เมษายน 2567
เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบ 90 ปี เป็นวาระสำคัญที่เน้นย้ำความสำเร็จของมหาวิทยาลัยในฐานะผู้นำทางวิชาการของประเทศ ผ่านเรื่องราวประวัติศาสตร์ในระยะแรกที่เป็นตลาดวิชา มุ่งการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์และกฎหมาย มาเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน และก้าวสู่การยอมรับในระดับนานาชาติ

ทางมหาวิทยาลัยฯ​ ขยายจำนวนคณะมากขึ้นอย่างโดดเด่น ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , พาณิชยศาสตร์ , การบัญชี ,ศิลปกรรมศาสตร์ และแพทยศาสตร์ ฯลฯ มีงานวิจัย การบริการสังคมและประชาชน นักศึกษาแข่งขันได้ในเวทีโลกประสบความสำเร็จกวาดรางวัลมากมาย สำหรับโครงการจัดงานมหกรรมสุขภาพ เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีคณบดีในศูนย์สุขศาสตร์ ได้แก่ รศ.พญ.อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ , ผศ.ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ , ผศ.ดร.ทพ.สุธี สุขสุเดช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ , รศ.ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ , รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ , ศ.ดร.นายแพทย์อดิศว์ ทัศณรงค์ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ , รศ.ดร.เภสัชกร อรัมษ์ เจษฎาญานเมธา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ , ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสุขภาพฯ


โดยการจัดงานงานมหกรรมสุขภาพ เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งนี้มุ่งนำความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีมาให้บริการประชาชน สืบสานจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ โดยได้นำศาสตร์ที่โดดเด่นมาจัดกิจกรรมพิเศษขึ้น ภายใต้ชื่อกิจกรรม “มหกรรมสุขภาพ (สังคมสุขภาพดี)” เพื่อนำความรู้ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีมาเผยแพร่ให้บริการสุขภาพ ดูแล แนะนำบริการประชาชน ภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ การดูแลสุขภาพเด็กดี Well child care , เด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 , การดูแลสุขภาพช่องปากในเด็ก , ปัญหาสุขภาพวัยรุ่น , วัยรุ่นกับความหลากหลาย , ปัญหาภัยร้ายของบุหรี่ไฟฟ้า คนรุ่นใหม่กับบุหรี่ไฟฟ้า , ประโยชน์ของฉลากยาและเอกสารกำกับยา , Music Therapy : ดนตรีบำบัด Ft CICM band , 3 หมอ 3 มุม แผนจีน แผนไทย แผนปัจจุบัน , การดูแลสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ , สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ , ชีวิต Slow Lift ในวัยสูงอายุ และมีการแสดงผลงาน นิทรรศการ บูธสินค้าต่างๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพ.

สญชัย คล้ายแก้ว รายงาน