Reporter&Thai Army ข่าว สงขลา ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ฐานทัพเรือสงขลา ส่งเรือหลวงมันใน นำน้ำจืด 300,000 ลิตร ส่งมอบให้กับชาวบ้านเกาะนกเภา

ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 2 ( ศบภ. ทรภ.2) ส่ง เรือหลวงมันใน นำน้ำจืด 300,000 ลิตร ส่งมอบให้กับชาวบ้าน เกาะนกเภา ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากสถานการณ์ภัยแล้ง ที่เริ่มมีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ชาวบ้านบนพื้นที่เกาะในความรับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ 2 ขาดแคลนน้ำใช้อุปโภคและบริโภคเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทางชาวบ้านได้นำอุปกรณ์ถังมารับน้ำที่ทางเจ้าหน้าที่ทหารเรือนำมาเพื่อไว้ใช้