Uncategorized ข่าวเชียงใหม่

องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบทหารตำรวจนักเรียนราชประชา30

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ. แสงสงค์. ข่าว
เชียงใหม่2_ 050962_องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบทหารตำรวจนักเรียนราชประชา30

5 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น
องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบทหารตชดและนักเรียน
5 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังฐานเขตชายแดนปฏิบัติการดอยหลักแต่ง กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ ตำรวจตระเวนชายแดนประจำฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน 334 และทหารจากกองกำลังผาเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รวมจำนวน 40 ชุด พร้อมกับเชิญพระราชกระแสความห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการในครั้งนี้
จากนั้นเวลา 15.00 น. องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญอุปกรณ์เครื่องเขียนพระราชทานไปมอบแก่นักเรียน จำนวน 932ชุดนักเรียน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 เป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำ จัดตั้งขึ้นเพื่อสงเคราะห์เด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาและเด็กกำพร้า รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อำเภอแม่อาย อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ และพื้นที่ใกล้เคียง เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 932 คน โดยในระดับอนุบาล จำนวน 77 คน ระดับประถมศึกษา จำนวน 408 คน และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 447 คน มีบุคลากรทางการศึกษา รวม 86 คน จากผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลความภาคภูมิใจ อาทิ รางวัลโรงเรียนพระราชทาน มัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปี 2560 รางวัลระดับชาติ เหรียญเงิน มาร์ชชิ่งความดี Goodness Marching Contest ประจำปี 2560 และการแข่งขันกีฬาอาเซียนสคูลเกมส์ ครั้งที่ 9 ณ ประเทศสิงคโปร์ การแข่งขันกีฬาอาเซียนสคูลเกมส์ ครั้งที่ 10 ณ ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย รวมถึงรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 , 2560 และรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปีการศึกษา 2561 อีกด้วย