วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผบ.กร.ประดับเครื่องหมาย ซีล เขี้ยวเล็บรุ่นใหม่กองเรือยุทธการ และกองทัพเรือ

ผบ.กร.ประดับเครื่องหมาย ซีล เขี้ยวเล็บรุ่นใหม่กองเรือยุทธการ และกองทัพเรือ
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ (ผบ.กร) ประดับเครื่องหมายความสามารถนักทำลายใต้น้ำจู่โจม (SEAL) ให้กับผู้สำเร็จหลักสูตร จำนวน 45 นาย เตรียมเป็นเขี้ยวเล็บรุ่นใหม่ให้กองเรือยุทธการ และกองทัพเรือ

วันที่ 21 พ.ค.64 พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถนักทำลายใต้น้ำจู่โจม (ปีกแข็ง) แก่ผู้สำเร็จหลักสูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจม รุ่นที่ 49 จำนวน 45 นาย ประกอบด้วย กองทัพเรือ 40 นาย กองทัพบก 2 นาย กองทัพอากาศ 2 นาย และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1 นาย ณ ห้องประชุมกองเรือยุทธการ กองบังคับการกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในการนี้ผู้บังคับบัญชาระดับสูง และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงของกองเรือยุทธการร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตรอีกด้วย
หลักสูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจม ถือได้ว่าเป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาในการฝึกยาวนานถึง 31 สัปดาห์ ประกอบกับความกดดันทั้งร่างกาย และจิตใจ ดังนั้นในแต่ละรุ่นจึงมีผู้สำเร็จหลักสูตรประมาณครึ่งหนึ่งของผู้เข้ารับการฝึก

ทั้งนี้หลักสูตรฯ แบ่งช่วงการฝึกออกเป็น ภาคที่ตั้ง ภาคทะเล และภาคป่า ผู้เข้ารับการฝึกที่ผ่านบททดสอบทั้งร่างกาย จิตใจ ตลอดจนการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 31 สัปดาห์ จึงถือได้ว่าเป็นนักทำลายใต้น้ำจู่โจม ชั้นต้น (นทต.ชั้นต้น)
ผู้ที่สำเร็จหลักสูตร นทต.ชั้นต้น ที่เป็นข้าราชการกองทัพเรือทั้ง 40 นาย จะเข้ารับการฝึกในหลักสูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจม ชั้นสูง เป็นเวลา 12 สัปดาห์ จึงสำเร็จเป็นนักทำลายใต้น้ำจู่โจมที่สมบูรณ์ พร้อมประจำการในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการต่อไป เป็นนักรบพิเศษที่กองเรือยุทธการ และกองทัพเรือภาคภูมิใจ
#กองเรือยุทธการ

ภาพ/ข่าว:กองกิจการพลเรือน กองเรือยุทธการ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

%d bloggers like this: