บริษัท จันทพงษ์ฟาร์ม จำกัด (น้องตุ้ม น้องปอ) และอาจารย์ปลัดปรีชา เรืองหวาน (ลูกหลานยายแดงยายรวย) แจกถุงยังชีพให้กับ พี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริง จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19)

#มอบถุงยังชีพ.
. สู้โควิด
เรียนรู้สู้โควิดกับหลัดชา ตอนที่ 43 (แบ่งปัน)
23 พ.ค. 2564 บริษัท จันทพงษ์ฟาร์ม จำกัด
(น้องตุ้ม น้องปอ) และอาจารย์ปลัดปรีชา เรืองหวาน
(ลูกหลานยายแดงยายรวย) แจกถุงยังชีพให้กับ
พี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริง
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(covid-19)

พื้นที่ตำบลพ่วงพรมคร อ.เคียนซา
จ.สุราษฎร์ธานี ดังนี้
เวลา 14.00 น. ศาลาหมู่บ้านควนสามัคคี หมู่ที่ 1
จำนวน 60 ชุด
เวลา 15.00 น. ศาลาหมู่บ้านพรหมรังสิต หมู่ที่ 6
จำนวน 25 ชุด
เวลา 16.00 น. ซอยหลังอนามัยบ้านคลองโร
(บ้านแม่แดง 2) จำนวน 70 ชุด
#ขอบคุณ…

*ผู้ใหญ่เรวัฒน์ แก้วประกอบ และประธาน อสม.
นงลักษณ์ แก้วประกอบ หมู่ที่ 1 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
วิชิต ชูลี และคณะ
*ผู้ใหญ่สุทธิ ไชยกูล หมู่ที่ 6 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชรบ.
อสม. และคณะ
*ส.อบต.ประดิษฐ์ กามูณี หมู่ที่ 5 และคณะ
*อสม.จิดาภา รักษ์ทอง และ อสม.กรณิศ ไกรสิทธิ์
*นายจิตติพงศ์ จากระโนด ผู้อำนวยการข่าวภาคใต้
สื่อรัฐทีวี

%d bloggers like this: