วันจันทร์ ที่ 26 เดือนกรกฎาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ทหารพันธุ์ดี ฉก.ทพ.33 จัดกิจกรรม “Army Delivery” “เดินเท้าเข้าเยี่ยมบ้านนักเรียนพื้นที่ห่างไกล” นำผลผลิตโครงการทหารพันธุ์ดี มอบให้กับผู้ปกครองนักเรียนและพี่น้องประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในห้วงวิกฤติ COVID – 19…!!!

ทหารพันธุ์ดี ฉก.ทพ.33 จัดกิจกรรม “Army Delivery” “เดินเท้าเข้าเยี่ยมบ้านนักเรียนพื้นที่ห่างไกล” นำผลผลิตโครงการทหารพันธุ์ดี มอบให้กับผู้ปกครองนักเรียนและพี่น้องประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในห้วงวิกฤติ COVID – 19…!!!

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ทหารพันธุ์ดี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 ร่วมกับ คณะครูและนักเรียนจิตอาสา นำโดย นายกรวัฒน์ โนพิยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหยวก จัดกิจกรรม “Army Delivery” “เดินเท้าเข้าเยี่ยมบ้านนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล” โดยร่วมกันเก็บผลผลิตทางการเกษตรจาก โครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ได้แก่ ผักกาดขาว พริกชี้ฟ้า โหระพา มะเขือเจ้าพระยา ถั่วฝักยาว มะเขือยาว และไข่ไก่ พร้อมทั้ง ร่วมกันแพ็คบรรจุภัณฑ์ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ปกครองของนักเรียนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ บ.น้ำจูน หมู่ 4 และ บ.ห้วยป๋อ หมู่ 8 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนของผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล พร้อมกันนี้ หน่วยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในมาตรการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ( Covid – 19 ) เพื่อให้ประชาชนตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดฯ รวมถึงเป็นการรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันตนเอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid – 19 ) ระลอกใหม่ ให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: