วันจันทร์ ที่ 26 เดือนกรกฎาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พลโท บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อย/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ นำกำลังพลจิตอาสา, เทศบาลตำบลห้วยไคร้, ผู้นำชุมชน ร่วมสร้างบ้านให้แก่ นางพือ และนายลีสี่ สุขสีน่ะ ราษฏร หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยร่วมกันสร้างบ้านที่มั่นคง ปลอดภัย จากแรงงาน ประชาชนจิตอาสา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทุกภาคส่วนและผู้มีจิตศรัทธา การดำเนินงานในครั้งนี้สำเร็จลงได้ จากการร่วมแรง ร่วมใจกันของทุกภาคส่วน สร้างความปราบปลื้มให้กับนางพือ นายลีสี่ สุขสีน่ะ เป็นอย่างมาก ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างเป็นวันที่ 13 คืบหน้าไปกว่าร้อยละ 90 คาดว่าจะสามารถส่งมอบบ้านได้ภายใน 3 มิถุนายน 2564.

ทรงวุฒิ ทับทอง / กาญจนา เกตุทองมา

%d bloggers like this: