สุราษฎร์ธานี // สนง.ยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ฯ อนุมัติจ่ายเงินเยียวยาให้ทายาทผู้เสียหายที่เป็นเหยื่ออาชญากรรมมีทั้งยิงพระชลธาร ที่ท่าชนะ ฆ่ารัดคอนิติกรสาวศาลเวียงสระ และคดีฆ่า 3 ศพลูกจ้างฟาร์มหมูชาวลาวที่กาญจนดิษฐ์ .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : พจน์ คำจันทร์

ช่วงบ่ายของวันที่ 9 มิถุนายน 2564 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเยียวยาผู้เสียหาย ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายในคดีอาญาประจำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 6 /2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดฯ โดยมีนายนัน สารคาม อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด สุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากรณีผู้เสียหายจำนวน 10 รายผลการพิจารณามีมติอนุมัติจ่าย 8 ราย เป็นเงินจำนวน 709,325 บาท และยกคำขอ 2 ราย
ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาสำนวนกรณี Justice care หรือแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายหรือเหยื่อที่ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรม จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย

• นางสาวอรอุมา สกุณา พนักงานนิติกร ศาลจังหวัดเวียงสระ กรณีถูกผู้ต้องหาซึ่งถูกอดีตคนรักฆ่ารัดคอเสียชีวิตที่ อ.เวียงสระ เมื่อวันที่ 23 เม.ย.64 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินเยียวยา 110,000 บาท

• นายขันทะลี จันทร์ดี นางทองบาง สีเงาะ และเด็กชายคัมสว่าง สีเงาะ แรงงานชาวลาว กรณีถูกผู้ต้องหาซึ่งเป็นลูกชายเจ้าของฟาร์มหมู ใช้มีดฟันจนเสียชีวิตทั้ง 3 คนที่ ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ เมื่อวันที่ 2 เม.ย.64 โดยพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาให้ทายาท นายขันทะลี จำนวน 110,000 บาท นางทองบาง จำนวน 110,000 บาท ส่วนเด็กชายคัมสว่าง ยกคำขอ เนื่องจากผู้ยื่นคำขอไม่ได้เป็นทายาทตามระเบียบ

• พระชลธาร กาญจนบุตร กรณีถูกผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านใช้อาวุธปืนยิงเสียชีวิตที่ ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ เมื่อวันที่ 7 เม.ย.2563 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบ แทนให้ทายาท จำนวน 90,000 บาท

นอกจากนี้ ได้ประชุมคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาจำนวน 3 ราย
– กรณีให้ความช่วยเหลือในการดำเนินคดีแพ่งในศาลชั้นต้น 2 ราย โดยที่ประชุมพิจารณาไม่อนุมัติ ทั้ง 2 ราย เนื่องจากผู้ขอมีความสามารถในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ด้วยตนเอง และไม่เป็นการคุ้มครองสิทธิ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนยุติธรรม
– กรณีให้ความช่วยเหลือหลักประกันฯในชั้นสอบสวน 1 ราย ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ เนื่องจากผู้ขอไม่มีพฤติการณ์หลบหนี ไม่มีประวัติการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 .

%d bloggers like this: