วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนสิงหาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สตูล ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูลร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูลบูรณาการร่วมหลายภาคส่วนรื้อถอนโพงพางในเขตพื้นที่จังหวัดสตูล

สตูล ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูลร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูลบูรณาการร่วมหลายภาคส่วนรื้อถอนโพงพางในเขตพื้นที่จังหวัดสตูล

วันนี้ 11 มิถุนายน 2564 นาวาเอก จุมพจน์ เสนาะพิณ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูลพร้อมด้วยนายโชคชัย เมืองสง หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูล,นาวาตรีปรัชญ์ ขำเจริญ หัวหน้าสถานีเรือละงู/รองผู้บังคับหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล,หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูล,ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขตกระบี่,สำนักงานประมงจังหวัดสตูล,สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล,สถานีตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการ 9 กองบังคับการตำรวจน้ำ,ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสตูล,ด่านศุลกากร,หน่วยปฎิบัติการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 452,ทหารเรือพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเข้ารื้อถอนเครื่องประมงผิดกฎหมายโพงพางในพื้นที่ ที่มีเครื่องมือผิดกฎหมายทำลายทรัพยากรใต้ทะเล สัตว์วัยอ่อน และพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ซึ่งการเข้าปฎิบัติการในครั้งนี้ใช้เรือตรวจการณ์จำนวน 9 ลำวิ่งไปยังจุดทะเลริมชายฝั่งบริเวณพื้นที่บ้านหาดทรายยาว ตำบลตันหยงโป อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึ่งนำเรือเข้าตรวจการณ์พร้อมกำลังเจ้หาน้าที่ และเครื่องมือรื้อถอนโพงเพง เช่น ตะขอเกี่ยวเชือกและรื้อถอนเสาหลักโพงพางทันทีจำนวน 120 ช่อง (ปาก )

และได้วิ่งเข้าไปบริเวณปากร่องน้ำคลองดาหวา ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูลและปากร่องน้ำตำมะลังและอ่าวตำมะลังอำเภอเมือง จังหวัดสตูล
สำหรับการเข้ารื้อถอนในครั้งนี้เป็นการบริหารจัดการควบคุมป้องกันและบังคับเครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพสูงและทำลายล้างโดยเฉพาะในเขตทางทะเลและชายฝั่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่อาศัยของสัตว์น้ำในวัยอ่อนและพ่อแม่พันธุ์เข้ามาเพื่อวางไข่โพงพางก็เป็นเครื่องมือประมงชนิดหนึ่งที่ลักษณะการทำประมงจะวางอยู่ในพื้นที่ร่องน้ำบริเวณลำคลองปากแม่น้ำและในอัตราส่วนมากจึงจำเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องซึ่งในการปฏิบัติงานอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกําหนดการประมงพ.ศ 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ห้ามทำการประมงด้วยเครื่องมือตามมาตรา 67 วรรค 1 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือประเภทโพงพางมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 146 ปรับตั้งแต่ 1 แสนบาทถึง 5 แสนบาทและมาตรา 169 ให้ริบเครื่องมือทำการประมง สัตว์น้ำและเรือประมงที่นำมาใช้ในการกระทำผิดด้วย
ทั้งนี้นาวาเอก จุมพจน์ เสนาะพิณ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูลยังได้มอบชุดป้องกันโควิด-19 จำนวน 10 ชุดที่มีเจลฆ่าเชื้อ หน้ากากอนามัย ชุดPPE ให้กับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยอีกด้วย

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

%d bloggers like this: