สระแก้ว- รวมพลังจิตอาสาบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2564

สระแก้ว- รวมพลังจิตอาสาบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2564

(14 มิ.ย.) ณ หอประชุมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ปลัดจังหวัดสระแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรมโครงการรวมพลังจิตอาสาบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2564 โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการเสียสละโลหิตในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ลดภาวการณ์ขาดแคลนโลหิต และลดอัตราความเสี่ยงการเสียชีวิตของผู้ป่วย ลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาโลหิตจากสาขาบริการโลหิตอื่นและเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริจาคโลหิต ได้มีโอกาสเปลี่ยนถ่ายโลหิต โดยที่ผู้เดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลกในครั้งนี้สำหรับ 100 ท่านแรกรับเสื้อยืดจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและลุ้นรับรางวัลอื่นๆมากมายจากการจับฉลากด้วย

นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ได้จัดโครงการรวมพลังจิตอาสาบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2564 ในครั้งนี้นับว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ในการรวมพลังให้ความช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์ ลดภาวการณ์ขาดแคลนโลหิต และลดอัตราความเสี่ยงการเสียชีวิตของผู้ป่วย อีกทั้งยังส่งผลให้ผู้ที่บริจาคโลหิตมีสุขภาพแข็งแรงและได้มีโอกาสเปลี่ยนถ่ายโลหิตด้วย และขอบขอบคุณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วที่สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ อำเภอเมืองสระแก้วที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดงาน บริษัท น้ำตาลและอ้อย จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด สาขาสระแก้ว ที่ร่วมบริจาคสิ่งของ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ที่รวมพลังกันมาบริจาคโลหิตในโครงการรวมพลังจิตอาสาบริจาคโลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2564..

นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

%d bloggers like this: