บุรีรัมย์ ช่วยแล้วโคป่วยลัมปีสกิน ชาวบ้านใช้ภูมิปัญญา ปศุสัตว์ระบุเนื้อกินได้

บุรีรัมย์ ช่วยแล้วโคป่วยลัมปีสกิน ชาวบ้านใช้ภูมิปัญญา ปศุสัตว์ระบุเนื้อกินได้

ปศุสัตว์เผยมีมาตรการเยียวยาโค-กระบือป่วยลัมปี สกินแล้ว ได้รับ 6,000-20,000 บาทต่อตัวไม่เกิน 2 ตัวแต่คอก ตายแล้วกว่า 300 ตัว ชาวบ้านตื่นใช้ภูมิปัญญานำสมุนไพรหมักไล่แมลง ยืนยันเนื้อโค-กระบือที่ป่วยเป็นลัมปี สกิน สามารถบริโภคเนื้อได้ เพราะโรคชนิดนี้ไม่ติดจากสัตว์สู่คน

วันที่ 14 มิ.ย.64 ชาวบ้านหลายพื้นที่เริ่มหาแนวทางช่วยเหลือตัวเอง ด้วยการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน ป้องกันการติดเชื้อลัมปี สกิน ของวัว-ควาย หลังจากยังไม่มีวัคซีนมาช่วยเหลือ

นางเพ็ญนภา บัวบุญมา อายุ 45 ปี อยู่เลขที่ 94 หมู่ 13 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า โคกวัวโดยรอบของตัวเอง มีวัวป่วยเป็นโรคลัมปี สกิน กันแทบทุกคอก แต่ยังไม่มีใครมาช่วยเหลือ ทราบข้อมูลเพียงพาหะของเชื้อโรคคือแมลง จึงเอาตะไคร้ ใบมะกรูด และสมุนไพร่ไล่แมลงอย่างอื่นมาผสมด้วยน้ำส้มสายชู ทำการฉีดพ่น บางส่วนเอาไปจุดไฟรมควันตอนเย็น สามารถบรรเทาได้ ยังไม่มีวัวในคอกมีอาการของโรคแต่อย่างใด

นายคูณ หล้าแหล่ง อายุ 59 ปี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 ต.ถลุงเหล็ก กล่าวว่า ตอนนี้โรคลัมปี สกิน ระบาดแล้วกว่า 10 คอกในหมู่บ้าน หรือแทบทุกคอก ชาวบ้านไม่มีทางออก จึงต้องใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านแก้ไขไปก่อน ตอนนี้อยากได้วัคซีนมาช่วยเหลือชาวบ้านที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้

ด้านนายอภิชาต สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่าประชากรวัวของจังหวัดบุรีรัมย์ มีประมาณ 400,000 ตัว ควายอีกกว่า 150,000 ตัว รวมแล้วประมาณ 550,000 ตัว

จากการสำรวจพบว่าพบป่วยเป็นโรคลัมปี สกินไปแล้วประมาณ 7,000 ตัว ตายไป 311 ตัว ล่าสุดได้รับแจ้งจากนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ว่าตอนนี้ได้มีมาตรการการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือแล้ว

หากโคหรือกระบือของเกษตรกรตายจากโรคลัมปี สกิน จะได้รับการเยียวยาตามอายุของสัตว์เลี้ยงหากเป็นโรคแล้วตาย ถ้ามีอายุไม่เกิน 6 เดือนจะได้รับเงินชดเชยตัวละ 6,000 บาท อายุตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปี จะได้รับ 12,000 บาท อายุ 1 -2 ปี จะได้รับตัวละ 16,000 บาท และโคหรือกระบือ อายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินชดเชยตัวละ 20,000 บาท ทั้งนี้แต่ละครอบครัวจะได้รับการช่วยเหลือไม่เกิน 2 ตัว

ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้อนุมัติการช่วยเหลืองบประมาณจัดซื้อยาฆ่าเชื้อและยาฆ่าแมลงมาช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว สำหรับเสื้อของโค-กระบือ ที่ป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน ทั้งที่หายแล้วหรือตายแล้ว สามารถนำเนื้อมารับประทานได้ เพราะเป็นโรคที่ไม่แพร่จากสัตว์ไปสู่คน

////////////

วาทิตย์ แสนธุปี//0957874787

%d bloggers like this: