ปปช สุโขทัยจัดต้านทุจริตที่ อำเภอศรีสำโรง

ปปช สุโขทัยจัดต้านทุจริตที่ อำเภอศรีสำโรง
เมื่อเวลา 0 9.30น.ของวันที่14 มิถุนายน2564 ณ.ห้องประชุม ธีรดา รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย ได้มีการจัดกิจกรรมเวทีชุมชน STRONGขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริตสู่เครือข่ายและชุมชน

โดยมี จ.อ.ยงยุทธ์ ใจเสาร์ดี ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต เป็นตัวแทนของ (ผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ชจังหวัดสุโขทัย) มาเป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมเวทีชุมชนโดย ทั้งนี้ ได้มีการทบทวนประเด็นจากกิจกรรมการสำรวจพื้นที่ฯกิจกรรมการจับตามองและแจ้งเบาะแสฯกิจกรรมเยาวชนฯและกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ โดยโค้ช กรรมการ สมาชิกชมรม และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช สุโขทัย ร่วมการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ ” โคกหนองนา โมเดล” ร่วมสังเกตุการณ์กิจกรรมที่2ทั้งนี้ได้มีนาย ปรีชา สุทนต์ นายอำเภอศรีสำโรงได้ร่วมประชุมด้วยโดยการสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดย มี นางสาว ทับทิม ม่วงทุ่ง นักวิชาการพัฒนาการชำนาญการจังหวัดสุโขทัยพร้อม นาง กัญญา จิตรงามขำ พัฒนาการอำเภอ ศรีสำโรงมาอธิบายข้อมูลของโครงการ “โคกหนองนา โมเดล” พร้อมกับ นาง ปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์ คลังจังหวัดสุโขทัย ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณการเบิกจ่ายเงินในโครงการโคกหนองนาโมเดลพร้อมนาย ดนัยลักษณ์ ไชยประเสริฐ นักจัดการทั่วไป (แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด)ปฏิบัติเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคกหนองนา โมเดลครั้งนี้ หลังจากประชุมเรื่องการดำเนินงานของโครงการฯเสร็จก็ได้ลงพื้นที่ภาคสนาม

เพื่อหาข้อเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมต้านทุจริต และขยายผลการเฝ้าระวังเชิงพื้นที่ โดย โค้ช กรรมการ สมาชิกชมรม และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช พร้อมการนำเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมต้านทุจริตในการเฝ้าระวังการทุจริตเชิงพื้นที่ ทั้งนี้มีผู้ที่เข้าร่วมทำกิจกรรมครั้งนี้ มาจาก สมาชิกSTROGของ ป.ป.ช.จังหวัดสุโขทัยพร้อมเจ้าหน้าที่รัฐพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ ” โคกหนองนา โมเดล” ร่วมกว่า 40 คนจนถึงเวลา16.30น.

กิตติ พรดวงจันทร์สุโขทัย0821632939

%d bloggers like this: