เลขานุการและที่ปรึกษา ดร.มนัส โนนุช ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะและพัฒนาสังคม มูลนิธิมิราเคิล ออนไลน์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบสิ่งของเป็นเจลล้างมือหน้ากากอนามัยน้ำดื่ม และสิ่งของที่จำเป็นให้กับพระภิกษุสงฆ์ในวัดเขตอำเภอขลุง 30 วัด

เลขานุการและที่ปรึกษา ดร.มนัส โนนุช ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะและพัฒนาสังคม มูลนิธิมิราเคิล ออนไลน์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบสิ่งของเป็นเจลล้างมือหน้ากากอนามัยน้ำดื่ม และสิ่งของที่จำเป็นให้กับพระภิกษุสงฆ์ในวัดเขตอำเภอขลุง 30 วัด

วันนี้ (14 มิ.ย. 64) นายธนวัชร์ วัฒนา เลขานุการและที่ปรึกษา ดร.มนัส โนนุช ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะและพัฒนาสังคม มูลนิธิมิราเคิลออฟไลน์ นำคณะ ทีมงาน 9 กุมาร ดี เพื่อนแอม ธนวัชร์ วัฒนา เดินสายมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับพระภิกษุสงฆ์ ในเขตอำเภอขลุงกว่า 30 วัด พระสงฆ์จำนวนกว่า 200 รูป โดยเบื้องต้นมีหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ สบู่ น้ำดื่ม

ชุดสังฆทานถวายสำหรับพระสงฆ์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้จริง เนื่องจากช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อจากโรคโควิด-19 ทางมูลนิธิมิราเคิลออฟไลน์ และกลุ่มทีมงาน 9 กุมารดีเพื่อนแอม จึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นเหล่านี้ได้รวมตัวกันเดินทางมอบสิ่งของให้กับทางวัด โดยจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 4 วันจึงจะมอบได้ครบหมดทุกวัดในเขตอำเภอขลุง

%d bloggers like this: