วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนสิงหาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุโขทัยเปิดเทอมวันแรกทุกโรงเรียนเข้มมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สุโขทัยเปิดเทอมวันแรกทุกโรงเรียนเข้มมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เปิดเรียนวันแรกภายใต้มาตรการเข้มงวดป้องกัน COVID-19 หลายโรงเรียนโดยเพาะโรงเรียนขนาดใหญ่ใช้วิธีเปิดเรียนแบบสลับกันมาเรียนเพื่อลดความแออัด ขณะที่โรงเรียนขนาดเล็กใช้วิธีการจัดห้องเรียนต่อห้องจะมีนักเรียนไม่เกิน 30 คน เพื่อเว้นระยะห่างในการจัดโต๊ะเก้าอี้ ตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรค
เช่นที่โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย นักเรียนทยอยเดินทางมาโรงเรียนตั้งแต่เช้า หลังจากที่โรงเรียน เริ่มเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นวันแรกทั้งนี้ นักเรียนทุกคนต้องผ่านการคัดกรอง โดยมีคุณครูคอยตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ให้นักเรียนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และก่อนหน้านี้ได้มีการสำรวจแบบสอบถาม เพื่อคัดกรองนักเรียนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

ดร.กัลยา มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กล่าวว่าทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ได้มีการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมและได้ปรับแผนการสอนโดยให้นักเรียนสลับกันมาเรียนชุดละ 1 สัปดาห์ และเรียนออนไลน์ เพื่อลดความแออัด งดกิจกรรมรวมกลุ่มทุกประเภท

พร้อมเน้นย้ำให้สถานศึกษาทุกแห่งให้นักเรียนทุกคน จะต้องผ่านการตรวจวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง และสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และการติดเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ อย่างเคร่งครัด

กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย 0821632939

%d bloggers like this: