มุกดาหาร ผู้ตรวจฯกระทรวงศึกษา ตรวจเยี่ยมและห่วงใยในสถานการณ์โควิด

มุกดาหาร ผู้ตรวจฯกระทรวงศึกษา ตรวจเยี่ยมและห่วงใยในสถานการณ์โควิด

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 64 นาย ธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่โรงเรียนมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และห่วงใยในสถานการณ์โควิด ซึ่งเปิดการเรียนการสอนวันแรก และสั่งเข้มงวดในการล้างมือ เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัย โดยมีนายเลียง ผางพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ
ต่อมา นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่โรงเรียนมุกดาลัย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยมี ดร.ชาติชาย ก่อคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาลัย พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ
นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้มาเยี่ยมสถานศึกษา เขตตรวจราชการที่ 11 จังหวัดมุกดาหาร เป็นคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณตรีนุช เทียนทอง ได้มอบหมายให้ลงมาเป็นกำลังใจ ตรวจเยี่ยมในการเตรียมความพร้อมหน่วยงานสถานศึกษา ในสังกัดกระทราวงศึกษาธิการ ซึ่งในวันนี้ (14 มิ.ย ) เป็นวันเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียน ซึ่งได้เลื่อนการเรียนการสอนมาตั้งแต่ 16 พ.ค. 64 ซึ่งในส่วนของจังหวัดมุกดาหาร ได้รับข้อมูลจากท่านศึกษาธิการ ผอ.เขตพื้นที่มัธยมศึกษา ผอ.เขตพื้นที่ประถมศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาของจังหวัดมุกดาหารนั้น การเตรียมความพร้อม การประเมินสถานศึกษา โดยโปรแกรม Thai stop covid ซึ่งหน่วยงานสถานศึกษาได้ประเมินตนเองแล้ว มีความพร้อม มีบางพื้นที่บางจุด ซึ่งอยู่ในจุดในพื้นที่สีแดง

ฉะนั้นการเปิดการเรียนการสอนในวันนี้ สถานศึกษาในเขตตรวจราชการจังหวัดมุกดาหาร สกลนคร นครพนม ที่รับผิดชอบข้อมูลมีความพร้อม 100 % ที่จะเปิดทำการเรียนการสอน on site ในการตรวจในครั้งนี้ ได้มีการแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มเลขที่คี่ กับเลขคู่ เช่นโรงเรียนมุกดาหาร เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ มีเด็กนักเรียน 2 พันกว่าคน ซึ่งสลับกันมาเรียนจะได้รับ 100 % ครูก็จะมีการสอน on line , on air และ on demand ที่จะให้นักเรียนได้เรียนควบคู่ เสมือนหนึ่งได้นั่งเรียนในห้องเรียน ก็จะได้เรียนเหมือนกันทั้งหมด ตรงตามหลักสูตรที่กำหนดดไว้ ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา ทุกสถานศึกษา คุณครู บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ได้อุทิศตนได้ทุ่มเท เสียสละในการจัดการเรียนการสอน ที่พวกเราอาจคุ้นชินไม่มากนัก แต่ว่าด้วยความมีประสบการณ์ การจัดการเรียนการสอนทางไกลมาเมื่อภาคเรียนที่แล้ว ก็ทำให้ภาคเรียนนี้การจัดการเรียนการสอบมีความพร้อมมากยิ่งขึ้น ผู้ปกครองก็สบายใจที่บุตรหลานของท่าน คือ บุตรหลานของพวกเรา เรามีความรัก มีความห่วงใยต่อเด็กนักเรียน ต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง ความปลอดภัยในการมาโรงเรียน ทางจังหวัดมุกดาหาร มีความเมตตาได้จัดสรรวัคซีน ให้กับคุณครู บุคคลากรทางการศึกษาทุกคน ส่วนเด็กนักเรียนนั้นอยู่ในลำดับต่อไป ที่จะได้ดำเนินการจัดหารวัคซีนมาฉีดให้ ส่วนองค์ความรู้ทั้งหลายทั้งปวง ไม่ต้องห่วง คุณครูทุกคนได้ทำรูปแบบการเรียนการสอนทั้ง 5 รูปแบบ เพื่ออำนวยการให้กับเด็กนักเรียน จะได้รับองค์ความรู้ที่มีเพียบพร้อมมีความสมบูรณ์ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิ์ภาพ และคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน

ส่วนนักเรียนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน มีความกังวล ถ้าดูในข้อเท็จจริงแล้ว ข่าวสารข้อมูลเด็กนักเรียนติดโควิดนั้น มาจากพ่อแม่ผู้ปกครอง ที่อยู่ใกล้ชิดที่สุด ถัดมาก็เป็นคุณครู แต่ว่าทุกสถานศึกษา มีการเตรียมความพร้อมตามมาตรการที่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดข้อปฎิบัติ อาทิ การเว้นระยะห่าง ล้างมือ ใส่แมส และการรวมกลุ่มใกล้ชิดจะไม่มีโดยเด็ดขาด ทางผู้บริหารได้กำชับกับคุณครูทุกคน การทำกิจกรรมการเรียนการสอนให้ถือปฎิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุข ถ้าหากเด็กนักเรียนได้รับเชื้อโควิดจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมาก คือโรงเรียนเป็นที่รวมกลุ่มของเด็กนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนมีมาตรการเข้มงวด มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มแข็ง นายธฤติ ประสานสอน กล่าว
ดร.ชาติชาย ก่อคุณ ผอ.โรงเรียนมุกดาลัย กล่าวว่า มีความวิตกกังวลแต่เนื่องจากว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นโยบายถ้าเปิดการเรียนการสอนแล้ว เด็กจะต้องได้เรียนและมีความปลอดภัย ในส่วนของโรงเรียนมุกดาลัย เปิด on site คือการเรียนการสอนปกติ แต่เราขยายห้องเรียนจาก 34 ห้องเรียน เป็น 41 ห้องเรียน ทั้งนี้เพื่อที่จะเพิ่มระยะห่างของนักเรียนในชั้นเรียนไม่ให้เด็กเกินห้อง 25 คน แต่มีความวิตกกังวลคือ นักเรียนจะต้องสวมแมสตลอดเวลา ซึ่งผมในฐานะ ผอ. ต้องกำกับคุณครู ให้ดูแลเอาใจใส่นักเรียนให้สวมแมสอย่างจริงจัง เพราะว่าเด็กนักเรียนต้องดูแลตลอดเวลา

อาจจะมีการหยอกล้อกัน ตามพฤติกรรมของเด็ก ทั้งนี้การเอาใจใส่ทำความสะอาดอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องเล่นสนาม และอีกอย่างที่วิตกกังวลคือ ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ไปในพื้นที่ที่เสี่ยงสูง ที่มีการแพร่ระบาดแต่กลับมาไม่แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ ต้องขอความร่วมมือให้เปิดเผยข้อมูล แจ้งให้โรงเรียนทราบอย่างชัดเจนด้วย
สำหรับการฉีดวัคซีน อยากให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง และเด็ก ๆ ทุกคนต้องได้รับวัคซีนทุกคน ให้ทั่วถึง เพื่อสร้างความมั่นใจ ให้กับตนเองและคนรอบข้าง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดร.ชาติชาย ก่อคุณ กล่าว
ด้านนายบุญมี รัตนถาวร ผู้ปกครอง อายุ 64 ปี บ้านเลขที่ 91/9 ถนนวงศ์คำพา อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร บอกว่า มีความกังวลว่า ลูกหลานจะติดโควิค เด็กนักเรียนหลายคนมารวมกัน นักเรียนยังไม่ได้ฉีดวัคซีน มีความกังวลจะติดโควิด อยากให้ทางรัฐบาล หรือทางราชการ มาดูแลเด็กนักเรียนหน่อย มันจะเป็นผลดีแก่นักเรียนและคุณครูอีกด้วย

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

%d bloggers like this: