ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดเตรียมจัดพิธีบรรพชาสามเณร 101 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล ในวาระครบรอบ 6 รอบ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

3 กรกฎาคม 2567  ที่ ห้องประชุม วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีบรรพชาสามเณร เพื่อถวายพระราชกุศลในวาระครบรอบ 6 รอบ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี คณะสงฆ์ นายพิชัยยา ตุระซอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอธวัชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม


ทั้งนี้ โครงการบรรพชาสามเณร 73 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567(รวมทั้งสิ้น 101 รูป)ระหว่างวันที่ 19 – 29 กรกฎาคม 2567 กำหนดพิธีบรรพชาในวันที่ 19 เดือนกรกฎาคม 2567 ณ หอประชุมร่มยาง 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63 จังหวัดร้อยเอ็ด พิธีพระราชทานสิ่งของแก่นักเรียนและบุคลากรครูโรงเรียนราชประซานุเคราะห์ 63 จังหวัดร้อยเอ็ดและครู-นักเรียน ในเขตอำเภอธวัชบุรีจำนวน 9 โรงเรียน โดยมีพิธีขอขมาบิดา-มารดา พิธีปลงผมนาคสามเณร จำนวน 101 คน(โครงการฯ 73 คน)พิธีบายศรีสู่ขวัญนาคสามเณร


ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ตั้งขบวนแห่นาคหน้าวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เข้าสู่หอประชุมพระราชธรรมโสภณ(จำปี จนทธมุโม) วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ในระหว่างวันที่ 19-29 กรกฎาคม 2567 รวมระยะเวลา 10 วัน สามเณรปฏิบัติธรรมที่ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มจร. พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนราชประซานุเคราะห์ 63 จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนโสตศึกษาร้อยเอ็ด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด และโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายอุ่มเม้าไพศาล และการรับพระราชทานไตรพระราชทาน สำหรับพระอุปัชฌาย์และรับมอบเครื่องไทยธรรมพระราชทานพระสังฆาธิการ จำนวน 20 รูป และรับพระราชทานเครื่องสังฆทานพระราชทาน จำนวน 101 รูป สำหรับสามเณร ทุกรูป

สมนึก บุญศรี  รายงาน