ดร.กัลยาณี นายกฯท่องเที่ยวฉีดวัคซินซิโนแว็กซ์ ครบเข็มที่ 2 แล้ว ครอบครัวมอบเงินซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ ร่วมต้านภัยโควิด-19

ดร.กัลยาณี นายกฯท่องเที่ยวฉีดวัคซินซิโนแว็กซ์ ครบเข็มที่ 2 แล้ว ครอบครัวมอบเงินซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ ร่วมต้านภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่หอประชุมเกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษและประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้เดินทางไปรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เป็นการฉีดวัคซีนซิโนแว็กซ์ ที่ได้ลงทะเบียนนัดไว้แบบไม่ได้เลือกฉีดวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ เพราะตั้งใจว่าจะรีบฉีดวัคซีนอะไรก็ได้ที่ฉีดเร็วที่สุด โดยมี นายแพทยชลวิทย์ หลาวงทอง ผอ.รพ.ศรีสะเกษ นายแพทย์นิมิตร เลิศพัฒนสุวรรณ รอง ผอ.ศรีสะเกษ และแพทย์หญิงแคทรียา เทนสิทธิ์ รอง.ผอ.ศรีสะเกษ นำแพทย์ พยาบาล ทำการฉีดวัคซีนให้แก่บุคคลที่ได้รับการวัคซีน เข็มที่ 1 แล้ว ตามใบนัดของโรงพยาบาลศรีสะเกษ
หลังจากนั้น ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ และครอบครัวจากกรุงเทพมหานคร คือ นายอดิศักดิ์-นางสุจารี ธนาเลิศวิสุทธิ์ นางศิริกุล – ว่าที่ ร้อยตรี ภาณุพงษ์ สุทธิสาร นายวิเชียร รุ่งวิวัฒน์อนันต์ ก็ได้มอบเงินจำนวน 24,000 บาท

ให้แก่นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานเสียสละในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และเพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์คุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ร่วมต้านภัยโควิด-19 จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาให้มาแบ่งปันสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคตามกำลังที่ช่วยได้ เป็นธารน้ำใจ มอบให้แก่โรงพยาบาลศรีสะเกษเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด -19 ด้วย
ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ กล่าวว่า ในวันนี้ ตนเองได้เดินทางไปรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เป็นการฉีดวัคซีนซิโนแว็กซ์ และมีความดันสูงคงเพราะมีอาการตื่นเต้นเนื่องจากรับฟังข่าวสารมากเกินไป จึงเกิดความกลัวทำให้มีภาวะความดันสูง แต่เมื่อได้รับคำแนะนำจากพยาบาลที่นั่งวัดความดันบอกว่าให้ทำใจให้สบาย หายใจยาวๆ ผ่อนคลาย ความดันก็ปกติและได้รับการฉีดวัคซินเข็มที่ 2 เสร็จแล้วออกมานั่งรอดูอาการอีก 30 นาทีก็ไม่มีอาการภาวะแทรกซ้อนแต่อย่างใด มีอาการปกติดีทุกอย่าง และพยาบาลได้นำใบรับรองการฉีดมามอบให้สำหรับใช้ยืนยันการเดินทางไปได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยด้วย

************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

%d bloggers like this: