นครพนม – ร.3 พัน.3 ไอเดียเจ๋ง จัดฝึกอบรมแนะนำให้ความรู้ การปลูกต้นบอนไซ,ต้นชวนชมและการเพาะเมล็ด เป็นอาชีพเสริมให้น้องๆทหารหลังการปลดประจำการ

นครพนม – ร.3 พัน.3 ไอเดียเจ๋ง จัดฝึกอบรมแนะนำให้ความรู้ การปลูกต้นบอนไซ,ต้นชวนชมและการเพาะเมล็ด เป็นอาชีพเสริมให้น้องๆทหารหลังการปลดประจำการ

________ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ กองพันทหารราบที่ 3 ได้รับกำลังพลประเภทพลทหารกองประจำการ เข้ามารับราชการที่หน่วยในทุกๆ ปี โดยกองทัพบกได้มีนโยบายให้กับหน่วยต่างๆ จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการ เพื่อนำวิชาชีพที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปประกอบอาชีพหารายได้ให้กับตนเองและครอบครัว หลังจากการปลดประจำการต่อไป จากนโยบายดังกล่าวจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการขึ้น โดยทำจัดฝึกอบรมหลักสูตรจัดการอบรม และแนะนำให้ความรู้ การปลูกต้นบอนไซ,ต้นชวนชมและการเพาะเมล็ด เป็นอาชีพเสริมหลังการปลดประจำการ

________ทางด้าน พันโท ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง กับการฝึกวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการถือเป็นกิจกรรมที่กองทัพบก เนื่องจากเป็นการให้ความรู้ในด้านวิชาชีพเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติราชการในระหว่างรับราชการและสามารถนำไปประกอบอาชีพหลังปลดประจำการ เพื่อที่จะได้นำความรู้ไปปฏิบัติและฝึกฝนตนเองให้เกิดความชำนาญ จนสามารถใช้ประกอบเป็นอาชีพได้ต่อไป

ภาพ : ขอบคุณภาพจาก ร.3 พัน.3
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)

%d bloggers like this: