วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนสิงหาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก สสจ.พังงา และอำเภอคุระบุรี เร่งตรวจเชิงรุก ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ 3 บ้านหินลาด อำเภอคุระบุรี หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก สสจ.พังงา และอำเภอคุระบุรี เร่งตรวจเชิงรุก ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ 3 บ้านหินลาด อำเภอคุระบุรี หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ทีมสาธารณสุขจาก สสจ.พังงาและอำเภอคุระบุรี นำโดยนายวิทยา ไล่สกุล สาธารณสุขอำเภอคุระบุรี เร่งตรวจเชิงรุกชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ 3 บ้านหินลาด อำเภอคุระบุรี หลังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้ พบผู้ติดเชื้อสะสม จำนวน 33 ราย ทั้งคนไทยและแรงงานพม่า
จังหวัดพังงา โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา จะดำเนินการค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก โดยเก็บตัวอย่างส่งตรวจแบบ PCR ณ โรงพยาบาลตะกั่วป่า โดยในวันนี้ ได้ส่งตัวอย่างส่งตรวจ จำนวน 111 ราย และจะดำเนินการค้นหาเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง และในระยะต่อไป จะดำเนินการตรวจเชิงรุก

ด้วยวิธีการตรวจแบบ Rapid Antigen Test ซึ่งจะใช้เวลาในการตรวจไม่มากนัก ประมาณ 2-3 ชั่วโมง หากผลเป็นบวก จึงจะมีการตรวจยืนยันแบบ PCR อีกครั้ง ทั้งนี้ ตามที่ได้มีหลายกระแส ร้องขอให้ประสานรถตรวจพระราชทานชีวนิรภัยมาดำเนินการตรวจนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา แจ้งข้อมูลว่า รถตรวจชีวนิรภัยดังกล่าว จะดำเนินการเก็บตัวอย่างเท่านั้น ในส่วนของการตรวจยืนยันผล จะต้องส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลพังงา และโรงพยาบาลตะกั่วป่า เช่นกัน

%d bloggers like this: