นายทหารเวรฯ กรมทหารพรานที่ 36 ค่ายเทพสิงห์ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ได้นำกำลังพล เพื่อตรวจความพร้อม

เมื่อเวลา ,08.30 น.วันที่ 15 มิ.ย. 64 นายทหารเวรฯ กรมทหารพรานที่ 36 ค่ายเทพสิงห์ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ได้นำกำลังพล เพื่อตรวจความพร้อม โดยชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัย ของหน่วย เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกปฏิบัติงานหากเกิดเหตุการณ์สาธารณภัยในพื้นที่ ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

%d bloggers like this: