วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนสิงหาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ชาวอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณร่วมใจบริจาคโลหิต สู้ภัยโควิด-19

ชาวอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณร่วมใจบริจาคโลหิต สู้ภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานเปิดโครงการบริจาคโลหิตร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 โดยมีนายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ และนางขวัญตา คิดดี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุมงานบริหารงานปกครอง นำข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อ.ส.ม. และประชาชนชาวนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ร่วมบริจาคโลหิตทั้งสิ้นจำนวน 249 นาย ได้โลหิตทั้งสิ้นจำนวน 112,050 ซีซี และมีนายประดิษฐ์ ไชยสังข์ สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ นำคณะแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ออกรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อนำเลือดไปเก็บสำรองไว้ที่คลังเลือดโรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ เพื่อช่วยเหลือคนไข้ผ่าตัดผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุ และเพื่อเป็นการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ในช่วงสภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป

ในการนี้นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ โดยได้ความเมตตาจากพระครูสุจิตร โพธาลังการ เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ และหัวหน้าส่วนราขการ องค์กรปกครองท้องถิ่น และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ได้จัดหารางวัลเป็นพัดลม หม้อหุงข้าว เตารีด กระติกน้ำร้อนและสิ่งของรางวัลอื่นๆอีกมากมาย เพื่อจับสลากเป็นรางวัลมอบเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้มาร่วมบริจาคโลหิตด้วย

************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

%d bloggers like this: