วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนสิงหาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุโขทัยปล่อยแถวกวาดล้างยาเสพติดตามยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ ประจําปี 2564

สุโขทัยปล่อยแถวกวาดล้างยาเสพติดตามยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ ประจําปี 2564

วันนี้ (16 มิถุนายน 2564) เวลา 09.00 น. ที่ศาลาเอนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นประธานพิธีปล่อยแถวกวาดล้างยาเสพติดตามยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ ประจําปี 2564 ของกระทรวงมหาดไทย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ปลัดจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอเมืองสุโขทัย และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อสั่งการ และเน้นย้ำประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โดยให้จัดทําแคมเปญรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้าน ยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจําปี 2564 และกระทรวงมหาดไทย ได้กําหนดยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจําปี 2564 ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ในห้วงเดือนมิถุนายนนี้

กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย0821632939

%d bloggers like this: