วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนสิงหาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายอุดม วรัญญูรัฐ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ร่วมกิจกรรม “แบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 “

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ จังหวัดจันทบุรี นายอุดม วรัญญูรัฐ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ร่วมกิจกรรม “แบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 ”

โดยมอบผลผลิตทางการเกษตรให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และครอบครัวที่เสียสละทำหน้าที่ดูแลป้องกันประชาชนต่อสู้กับภัย COVID-19

จากนั้น ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมงานก่อสร้างชลประธานขนาดใหญ่ที่ 9 อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: