วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนสิงหาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ปปช สุโขทัยจัดต้านทุจริตที่ อำเภอสวรรคโลก

ปปช สุโขทัยจัดต้านทุจริตที่ อำเภอสวรรคโลก
เมื่อเวลา 09.30น.ของวันที่16มิถุนายน2564 ณ.ห้องประชุม ห้องอาหารสัตตบงกต ตำบล ปากน้ำ อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย

ได้มีการจัดกิจกรรมเวทีชุมชน STRONGขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริตสู่เครือข่ายและชุมชน โดยมี จ.อ.ยงยุทธ์ ใจเสาร์ดี ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต เป็นตัวแทนของ (ผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ชจังหวัดสุโขทัย) มาเป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมเวทีชุมชนโดย ทั้งนี้ ได้มีการทบทวนประเด็นจากกิจกรรมการสำรวจพื้นที่ฯกิจกรรมการจับตามองและแจ้งเบาะแสฯกิจกรรมเยาวชนฯและกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ โดยโค้ช กรรมการ สมาชิกชมรม และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช สุโขทัย ร่วมการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ ” โคกหนองนา โมเดล” ร่วมสังเกตุการณ์กิจกรรมที่2ทั้งนี้ได้มี การสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ได้มี นาย อำนาจ สร้อยสุวรรณ์ พัฒนาการอำเภอ สวรรคโลกมาอธิบายข้อมูลของโครงการ “โคกหนองนา โมเดล” และประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่

ประยุกต์สู่ โคกหนองนา โมเดลครั้งนี้ หลังจากประชุมเรื่องการดำเนินงานของโครงการฯเสร็จก็ได้ลงพื้นที่ภาคสนาม เพื่อหาข้อเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมต้านทุจริต และขยายผลการเฝ้าระวังเชิงพื้นที่ โดย โค้ช กรรมการ สมาชิกชมรม และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช พร้อมการนำเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมต้านทุจริตในการเฝ้าระวังการทุจริตเชิงพื้นที่ ทั้งนี้มีผู้ที่เข้าร่วมทำกิจกรรมครั้งนี้ มาจาก สมาชิกSTROGของ ป.ป.ช.จังหวัดสุโขทัยพร้อมเจ้าหน้าที่รัฐพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ ” โคกหนองนา โมเดล” ร่วมกว่า 30 คนจนถึงเวลา16.30น.

กิตติ พรดวงจันทร์สุโขทัย0821632939

%d bloggers like this: