ร้องเรียนเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายหลังถูกรื้อถอนอาคารเพียงตึกเดียว ขณะที่ตึกอื่น ๆ ในพื้นที่ไม่โดนด้วย

ร้องเรียนเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายหลังถูกรื้อถอนอาคารเพียงตึกเดียว ขณะที่ตึกอื่น ๆ ในพื้นที่ไม่โดนด้วย

.
วันที่ 16 มิถุนายนทนายอนันต์ชัย ไชยเดช พร้อมนายสมชายและนางเพชรรัตน์ อุตมะวณิชย์ 2 ลุงป้าเจ้าของตึกย่านสวนมะลิยื่นร้องขอความเป็นธรรมกับผอ.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรณีที่ถูกเจ้าของอาคารข้างเคียงใช้ช่องว่างของกฎหมายกลั่นแกล้ง จนทำให้เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายใช้คำสั่งศาลปกครองรื้อถอนอาคาร 6 ชั้นของลุงป้าจำนวน 4 คูหา โดยที่ตึกอื่น ๆ ไม่ได้มีการรื้อถอนด้วยเลย
.
ทนายอนันต์ชัยกล่าว่าเดิมเขตป้อมปราบ มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของอาคารทั้ง 33 คูหาที่มีการก่อสร้างอาคารชั้น 5 และ 6 ตั้งแต่ปี 2507 ให้แก้ไขเสียให้ถูกต้อง โดยหลังมีการแจ้งไปอาคารในพื้นที่ทั้ง 33 คูหาได้ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งของเขตใหม่ เพราะเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบธรรม

.
โดยทนายอนันต์ชัยกล่าวว่าถ้าต้องแก้ไขอาคารต้องแก้ไขทั้งหมดทั้ง 33 อาคาร แต่กลับมีการรื้อถอนตึกของลุงป้าเพียงตึกเดียวเท่านั้น วันนี้จึงได้ยื่นหนังสือร้องเรียนกับทางเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแล้ว หลังจากนี้จะทำการไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่กรุงเทพมหานครต่อไป

วุฒิไกร พิมพ์เงิน / ทีมข่าว

%d bloggers like this: