วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนสิงหาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กระบี่ // รพ.คลองท่อม เดินหน้าฉีดวัคซีนให้ประชาชนวันละ 1,200 คนพบผู้มารับบริการมีผลข้างเคียงเล็กน้อย .

ไทเกอร์นิวส์ กระบี่
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : มโนธรรม ใจหาญ

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 น. ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลคลองท่อมได้มีการเปิดให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวันนี้ได้มีผู้มาใช้บริการตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา 08:00 น. จนถึง 16:00 น. คาดว่ามีผู้รับวัคซีนที่ทางเจ้าหน้าที่จะสามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้วันละ 1,200 คน และเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน เป็นต้นไป ประกอบไปด้วยกลุ่มผู้เสี่ยงได้รับการรับสิทธิ์ในการบริการในกลุ่มของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม ผู้สูงอายุ ข้าราชการท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ธนาคาร และผู้ที่มีภาวะเสี่ยง7 โรค เข้ามารับบริการ

อย่างไรก็ตามในการฉีดวัคซีนของประชาชนในครั้งนี้ก็ยังพบมีผู้รับวัคซีนมีอาการข้างเคียงเล็กน้อยเช่นผื่นขึ้นที่บริเวณฉีดที่ต้นแขน และระดับความดันของผู้สูงวัย ทางพยาบาลให้ดูสังเกตุอาการ 30 นาที หลังฉีด ขอให้ประชาชนที่เข้ารับการบริการปฎิบัติตามขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมก่อนฉีดวัคซีนเช่น พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำเยอะๆ งดทานน้ำชากาแฟ สำหรับผู้สูงวัยตรวจสุขภาพ ให้ปฎิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ .

%d bloggers like this: