วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนสิงหาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

อบจ.เชียงใหม่ประชุมหารือและกำหนดแนวทางการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564

อบจ.เชียงใหม่ประชุมหารือและกำหนดแนวทางการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564

วันที่ 16 มิถุนายน 2564) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายธัชพล อภิรติมัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 จังหวัดภาคเหนือ ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting เพื่อหารือและกำหนดแนวทางการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ.2564 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2564 – 2 กรกฏาคม 2564.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: