วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนสิงหาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 7 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 327 ราย รักษาตัว 53 ราย

สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2564 รักษาหายสะสม 268 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่
ในโรงพยาบาล 53 ราย เสียชีวิตสะสม 6 ชาย วันนี้พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น 7 ราย ยอดติดเชื้อสะสมรวม 327 ราย ดังนี้
อำเภอโพนทอง 4 ราย ติดเชื้อพลังจากเดินทางไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดนนทบุรี
– ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 321 เทศชาย อายุ 71 ปี ต.แวง อ.โพนทอง เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ดิดเชื้อใน จ.นทบุรี หลังจาก
เดินทางไปเยี่ยมญาติที่ จ.นนทบุรี
– ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 322 เพศหญิง อายุ 55 ปี ต.แวง อ.โพนทอง เป็นภรรยาผู้ติดซื้อรายที่ 321 เดินทางไป จน.นบุรีพร้อมกัน
– ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 323 เพศหญิง อายุ 11 ปี ต.แวง อ.โพนทอง เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านกับบิดา มารดา ผู้ติดเชื้อรายที่ 321และ 322 (เป็นลูกสาว ไม่ได้เดินทางไป จ. นนทบุรี
– ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 324 เพศชาย อายุ 71 ปี ต.แวง อ.โพนทอง เป็นผู้สัมผัสเสียงสูงกับผู้ติดเชื้อรายที่ 321 (เป็นเพื่อน
มาพบปะพูดคุยกัน ไม่สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย)
อำเภอจตุรพักตรพิมาน 1 ราย เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้าน
– ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 325 เทศชาย อายุ 24 ปี ด.ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านและเป็นสามีของ
ผู้ติดเชื้อรายที่ 318 เดินทางกลับจาก กรุงเทพฯ พร้อมกัน
อำเภออาจสามารถ 1 ราย เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้าน
– ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 326 เพศหญิง อายุ 5 ปี ต.โหรา อ.อาจสามารถ เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อรายที่ 289 และ
รายที่ 301 พบเชื้อจากการตรวจครั้งที่ 2
อำเภอศรีสมเด็จ 1 ราย เดินทางกลับมาจากจังหวัดสมุทรปราการ
-ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 327 เพศชาย อายุ 33 ปี ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ ประวัติเสี่ยงเดินทางกลับจาก จ.สมุทรปราการ
มีอาการ ไข้ ไอ อ่อนเพลีย จึงขอรับการรักษาที่ตึกผู้ป่วยนอก รพ.ศรีสมเด็จ ดรวจพบเชื้อโควิด-19
ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงสูง ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ หากเดินทาง
กลับจากพื้นที่ดังกล่าวให้แจ้ง ผู้นำชุชน อสม. หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขภายใน 24 ชั่วโมง และปฏิบัติตามคำแนะนำของ
เจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
ขอความร่วมมือให้ แยกอยู่ แยกกิน แยกนอน แยกภาชนะอาหาร สั่งเกตอาการตนเอง หากพบว่ามีความสี่ยงให้ไปพบแพทย์เพื่อขอรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่าน

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

Cr.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

%d bloggers like this: