วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

โครงการ “คนไทย ไม่ทิ้งกัน” กองทัพบก และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พาคนกลับบ้าน

โครงการ “คนไทย ไม่ทิ้งกัน” กองทัพบก และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พาคนกลับบ้าน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 141 ณ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

ตามที่ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้มอบหมายให้หน่วยทหารทั่วประเทศ ระดมใช้ศักยภาพของทรัพยากรที่มีอยู่ สนับสนุนรัฐบาลดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งลดภาระระบบสาธารณสุข โดยเฉพาะในพื้นที่ส่วนกลาง กระจายไปยังส่วนภูมิภาค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย พร้อมกำชับให้หน่วยดูแลกำลังพล เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ควบคู่ไปกับมาตรการพิทักษ์พลอย่างเคร่งครัด และสวมใส่เครื่องป้องกันตนอย่างเหมาะสม ตลอดจนดูแลให้ได้รับการฉีดวัคซีนตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้มีความแข็งแรง พร้อมปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบอย่างปลอดภัย นั้น

ในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถในโครงการ “คนไทย ไม่ทิ้งกัน” กองทัพบก และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พาคนกลับบ้าน เพื่อไปรับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย (ผู้ป่วยสีเขียว) จาก กรุงเทพมหานครฯ กลับยังภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก, สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก, จิตอาสาพระราชทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีฯ เพื่อไปรับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย (ผู้ป่วยสีเขียว) จากกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล ที่มีความประสงค์เดินทางกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา

และเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานครฯ กองทัพภาคที่ 3 ได้สนับสนุนการบริหารจัดการด้านระบบสาธารณสุขของรัฐบาล โดยศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กองทัพบก ได้รับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาจากที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มายังพื้นที่รวมการ เพื่อดูแลอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางส่งกลับไปรักษายังภูมิลำเนาของตนเอง ตามกระบวนการเคลื่อนย้ายและมาตรการ ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่ง กองทัพภาคที่ 3 จัดรถบัสโดยสารไม่ปรับอากาศ จากหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ที่ดัดแปลงทำฉากกั้นระหว่างผู้โดยสารและคนขับออกจากกัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19 พร้อมรถขนส่งสัมภาระของผู้ป่วย และรถพยาบาลที่ติดตามไปด้วย ได้รับผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว ในรอบแรก จำนวน 18 คน จากกรุงเทพฯ กลับมาเข้าสู่ระบบการรักษายังภูมิลำเนาจังหวัดพิษณุโลก

ส่วนเจ้าหน้าที่ได้จัดอุปกรณ์ในการป้องกันเจ้าหน้าที่ อาทิ ชุด PPE, FACE SHIELD, หมวกคลุมศีรษะ, ถุงมือ, หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และน้ำยาทำความสะอาดสถานที่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และได้มีการวางแผนการปฏิบัติตนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้หลังเสร็จสิ้นภารกิจเจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติงาน จะต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยทำการกักตัว 14 วัน ภายในสถานกักตัว BUBBLE & SEAL ณ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ก่อนที่จะสามารถออกมาปฏิบัติหน้าที่ในรอบต่อไปได้

ทั้งนี้การดำเนินการในโครงการฯ ดังกล่าว ยังคงดำเนินการต่อไป ภายใต้ความร่วมมือกับของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดทั้ง 17 จังหวัดในภาคเหนือ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลพี่น้องคนไทยให้ดีที่สุด รวมทั้งร่วมฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมทั้งบูรณาการศักยภาพทางการทหารในทุกๆ ด้านของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากวิกฤตทุกโอกาส.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: