วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 มีความห่วงใยประชาชน และกำลังพลของหน่วยในพื้นที่จ.พิษณุโลก ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส -19 “มีแล้วแบ่งปัน เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”

ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 มีความห่วงใยประชาชน และกำลังพลของหน่วยในพื้นที่จ.พิษณุโลก ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส -19 “มีแล้วแบ่งปัน เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”

ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 มีความห่วงใยประชาชน และกำลังพลของหน่วยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส -19 ในปัจจุบัน จึงได้มอบหมายให้ กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ลงพื้นที่มอบ แอลกอฮอล์ , หน้ากากอนามัย , น้ำดื่ม,ข้าวสารอาหารแห้ ให้กับครอบครัวของกำลังพลในหน่วย ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก และ ในพื้นที่ หมู่ 7 ตำบลวัดตายม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก และได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ตรวจร่างกายให้กับครอบครัวกำลังพล พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ครบครัวของกำลังพลได้ดูแลตนเองตามมาตราการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด -19 และนำข้าวสารอาหารแห้งไปประกอบอาหารเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เราพร้อมช่วยเหลือประชาชนและกำลังพลของหน่วยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากในขณะนี้ไปได้ด้วยกัน.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: