วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สสจ.ร้อยเอ็ด.. ร่วมประชุมจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนร้อยเอ็ดกลับบ้าน

สสจ.ร้อยเอ็ด..
ร่วมประชุมจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนร้อยเอ็ดกลับบ้าน

_____
วันนี้ ( ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๔ )เมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบหมายให้ ดร.นพ.พิทักษ์พงศ์ พายุหะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมซักซ้อมการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนร้อยเอ็ดกลับบ้าน ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด (ชั้น๓) ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
การประชุมครั้งนี้

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนร้อยเอ็ดกลับบ้าน และการจัดตั้งศูนย์พักคอย Community Isolation (CI) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบ ต่อไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๔

//****เครดิต…
พงษ์พิพัฒน์ ศรีเกื้อกลิ่น ข่าว/ภาพ ทองสุข โพนเงิน บรรณาธิการข่าว
///
ศรีไพร ทูลธรรม สื่องานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

%d bloggers like this: