วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมพิธีบวงสรวงหลักเมือง และสืบชะตาเมืองลำปาง ประจำปี 2564 “ร่วมพิธีบวงสรวงทั้งสืบชาตา ประเพณีดีๆที่มาของเมืองลำปาง”

มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมพิธีบวงสรวงหลักเมือง และสืบชะตาเมืองลำปาง ประจำปี 2564 “ร่วมพิธีบวงสรวงทั้งสืบชาตา ประเพณีดีๆที่มาของเมืองลำปาง”

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลนครลำปาง จัดพิธีบวงสรวงหลักเมือง และสืบชะตาเมืองลำปาง ประจำปี 2564 โดยมี ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ/ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนเข้าร่วมพิธีฯ

โดยในส่วนของ มณฑลทหารบกที่ 32 จัด พันเอกกวิน ยาวิชัย รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นผู้แทนหน่วยเข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หลักเมืองลำปางศาลหลักเมือง หน้าศาลากลาง จ.ลำปาง (หลังเก่า) เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและประชาชนตลอดจนเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามและให้เป็นไปตามจารีตประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยการดำเนินกิจกรรมยึดถือตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: