วันจันทร์ ที่ 26 เดือนกรกฎาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายก อบจ.สุโขทัย หารือร่วมกับ ททท.สุโขทัย และภาคเอกชน หาแนวทางแก้ไขปัญหาโควิด – 19 ใน จ.สุโขทัย

นายก อบจ.สุโขทัย หารือร่วมกับ ททท.สุโขทัย และภาคเอกชน หาแนวทางแก้ไขปัญหาโควิด – 19 ใน จ.สุโขทัย

….วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายมนู พุกประเสริฐ นายก อบจ.สุโขทัย / นายวรการ หาญทองกูล รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ.สุโขทัย / นางสาวคมคาย ชำนาญพันธ์ ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประชุมร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุโขทัย / สภาอุตสาหกรรม จ.สุโขทัย / ภาคเอกชน จ.สุโขทัย และ บ.สุโขทัยพัฒนาเมือง เกี่ยวกับแผนการจัดลำดับกลุ่มในการกระจายวัคซีนทางเลือกให้กับประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่เข้าไม่ถึงระบบนัดของวัคซีนหลัก

รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิด เกี่ยวกับแนวทางในการบรรเทาและแก้ปัญหาสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด – 19
….ทั้งนี้ อบจ.สุโขทัย จะดำเนินการสรุปแนวทางต่าง ๆ จากที่ประชุมดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม ศบค. จ.สุโขทัย พิจารณดำเนินการแก้ไขปัญหาสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ณ ห้องประชุมสภา สำนักงาน อบจ.สุโขทัย

กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย0821632939

%d bloggers like this: