นครพนม – ร.3 พัน.3 ร่วมกิจกรรมเสนาสนเทศกำลังพล ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting ป้องกันโควิด-19

นครพนม – ร.3 พัน.3 ร่วมกิจกรรมเสนาสนเทศกำลังพล ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting ป้องกันโควิด-19

________ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันโท ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) ร่วมกับกำลังพลนายทหาร นายสิบและทหารกองประจำการ ของหน่วย ร่วมกิจกรรมเสนาสนเทศกำลังพล ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting โดยมี พลตรีบุญสิน พาดกลาง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 เป็นประธาน เพื่อรับฟังการชี้แจงข้อห่วงใย ในเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 การใช้สื่อโซเชียลมีเดีย – สื่อออนไลน์ อย่างสร้างสรรค์ หลังจากนั้น ผบ.ร.3 พัน.3 ได้พบปะกำลังพลโดยได้เน้นย้ำให้กำลังพล และครอบครัว ติดตามจากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันถือว่าเป็นวิกฤตสำคัญที่สุด กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 ได้นำแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 (ระลอก 3) (ศบค.)

มาปฏิบัติอย่างเต็มศักยภาพ ควบคู่กับให้การสนับสนุนภาคส่วนต่างๆดูแลประชาชน และการพิทักษ์พล สำหรับ “มาตรการพิทักษ์พล” หน่วย ร.3 พัน.3 ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ ปฏิบัติตัวของกำลังพล และครอบครัว ที่พักอาศัยภายในค่ายฯ เพื่อสร้างการรับรู้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันโรคโควิด -19 ให้คำแนะนำการป้องกันโรคโควิด -19 พร้อมทั้งเน้นย้ำให้กำลังพล และครอบครัวปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลอย่างเคร่งครัด มิให้มีการแพร่กระของเชื้อโรค เพื่อให้กำลังพล พร้อมครอบครัวได้ตระหนักรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ เพื่อการป้องกันตนเอง ป้องกันบุคคลรอบข้างหรือบุคคลใกล้ชิด ให้มีความปลอดภัยต่อไป

ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.3 พัน.3
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)

%d bloggers like this: