ข่าวพังงา ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ชาวบ้านบนเกาะยาวน้อย จ.พังงา จัดตั้งธนาคารขยะช่วยผู้ป่วยที่ต้องเดินทางไปรักษาตัวในจังหวัด

บรรดาสมาชิก อสม.และจิตอาสา เดินทางไปที่บ้านของ นางเสาวคนธ์ เริงสมุทร ประธาน อสม.ตำบลเกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา และช่วยกันคัดแยกขยะที่เป็นขวดน้ำพลาสติกต่างๆ กระป๋องน้ำอัดลม รวบรวมใส่ลงในถุงตาข่าย เพื่อเตรียมนำไปขายในร้านรับซื้อของเก่าในตัวจังหวัด  แล้วนำเงินที่ได้เข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยตำบลเกาะยาวน้อย ที่เป็นสมาชิกกลุ่มฯและต้องเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต

โดยชาวบ้านทุกคนได้ให้ความสำคัญเรื่องการจัดการขยะบนเกาะ บางครั้งขับรถเจอขวดพลาสติกก็จะรีบเก็บทันที และนอกจากคนบนเกาะแล้วนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเกาะยาวน้อย ยังให้ความร่วมมือช่วยคัดแยกขยะใส่ถังขยะ ตามบ้านเรือนชาวบ้านอีกด้วย ซึ่งในทุกๆเดือน ชาวบ้านจะนำขวดพลาสติกและกระป๋องน้ำอัดลมที่แต่ละบ้านคัดแยกเอาไว้ นำส่งไว้ที่นี่ เพื่อรวบรวมไว้ส่งขายเพื่อส่งขายที่จังหวัดกระบี่ โดยแต่ละครั้งจะขายได้ ประมาณ 1 – 2 หมื่นบาท


นางเสาวคนธ์ เริงสมุทร กล่าวว่า ปัจจุบันสมาชิกกลุ่มมีทุกหมู่บ้านในตำบลเกาะยาวน้อย ทุกบ้านก็จะเก็บสะสมขยะพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเอาไว้ เมื่อถึงกำหนดนัด หรือมีปริมาณขยะพอที่จะส่งลงเรือไปขายบนแผ่นดินใหญ่แล้ว ก็จะนัดให้เอาขยะมารวบรวมที่หน้าบ้านของตนเอง จากนั้นสมาชิก อสม.และจิตอาสาก็จะมาช่วยกันคัดแยกประเภท นำลงเรือไปส่งขายที่ร้านรับซื้อของเก่าในจังหวัดกระบี่ สำหรับรายได้จากการจำหน่าย จะนำเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ป่วย เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือสมาชิกที่เป็นผู้ป่วยโรคไต หรือผู้ป่วยบนเกาะที่มีการส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยจะช่วยเป็นค่าเดินทาง ทั้งค่าเรือ และค่าเรือ โดยธนาคารขยะของกลุ่มนี้ นอกจากช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกในชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวโลว์คาร์บอนบนเกาะยาวน้อยแล้ว ยังแสดงถึงความรักความสามัคคีของชาวบ้านบนเกาะที่ร่วมมือกันจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือกันและกันอีกด้วย

ขนกวรรณ พรหมทอง  รายงาน