ข่าวท่องเที่ยว ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น สถานที่ท่องเที่ยว

(มีคลิป) “อัญชลี” ทำบุญระลึกถึง “คุณพ่อชูชาติ กัลมาพิจิตร” ครบรอบ 5 ปี ที่ล่วงลับ

“อัญชลี” ทำบุญระลึกถึง “คุณพ่อชูชาติ กัลมาพิจิตร” ครบรอบ 5 ปี ที่ล่วงลับ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นางอัญชลี กัลมาพิจิตร ผู้บริหารปางช้างแม่สา พร้อมด้วยนายพลช กัลมาพิจิตร และนางสาวพัทธ์ธีรา กัลมาพิจิตร ร่วมประกอบพิธีทำบุญระลึกถึงคุณพ่อชูชาติ กัลมาพิจิตร ครบรอบ 5 ปี ที่ล่วงลับโดยได้นิมนต์จำนวน 5 รูปทำพิธีเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ “พ่อเลี้ยงชูชาติ กัลมาพิจิตร”

นางอัญชลี กัลมาพิจิตร ผู้บริหารปางช้างแม่สา เผยว่าวันนี้เป็นวันครบรอบการเสียชีวิตครบ 5 ปี ของคุณพ่อชูชาติ กัลมาพิจิตร ในฐานะที่เป็นบุตรสาวคนโต และผู้จัดการมรดกร่วม จึงได้ทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่คุณพ่อชูชาติ และยังถือว่าเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลให้แก่ปางช้างแมาสาอีกด้วย

นางอัญชลีฯ กล่าวต่ออีกว่าในส่วนของการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการมรดกนั้นได้ดำเนินการโอนทรัพย์สินเข้าสู่ ปางช้าแม่สาเกือบเสร็จเรียบร้อยแล้วและจะได้ดำเนินการจัดการทรัพย์สินให้แก่ทายาทตามที่พินัยกรรม โดยในส่วนของร่างของคุณพ่อชูชาติ กัลมาพิจิตร ที่ได้เก็บร่างของคุณพ่อเอาไว้ 5 ปี ตามพินัยกรรมกำหนดแล้วนั้น ซึ่งในตามพินัยกรรมได้กำหนดให้ทำการฌาปนกิจศพ ภายหลังจากที่เก็บร่างคุณพ่อครบ 5 ปี ตนเองจะได้ดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพภายในปี 2567 นี้ ซึ่งงานพระราชทานเพลิงศพนั้น จะจัดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ โดยคุณพ่อได้สั่งเสียเอาไว้ในพินัยกรรมว่าเมื่อครบ 5 ปี แล้วให้ลูกหลานดำเนินการฌาปนกิจร่างของท่าน ในส่วนเรื่องของการจัดการทรัพย์สินเราก็ได้ทำตามคำสั่งศาล ที่มีข้อยุติแล้ว และเราพร้อมที่จะดำเนินการจัดการทรัพย์สินตามคำสั่งศาลที่ได้ข้อยุติในชั้นศาลแล้ว โดยผู้จัดการมรดกทั้ง 2 คน ที่จะร่วมกันจัดการทรัพย์สินตามคำสั่งของศาล และตามพินัยกรรมของคุณพ่อ โดยเริ่มจากการโอนทรัพย์สินของคุณพ่อให้ บริษัท ปางช้างแม่สา จำกัด และสู่ทายาทตามคำสั่ง บางส่วนคุณพ่อก็ให้จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อนำมาบริหารจัดการปางช้าง และในส่วนของช้างก็จะได้ถูกโอนเข้า บริษัท ปางช้างแม่สาฯเช่นกัน

ในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินที่จะต้องดำเนินการเร่งด่วน คือทางเราจะต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก ในการจัดการหนี้สินในส่วนต่างๆ รวมแล้วก็ประมานร้อยกว่าล้านบาท และส่วนหนึ่งเราต้องใช้ทรัพย์สินของคุณพ่อชูชาติ ที่ท่านได้มอบเอาไว้ให้ไปจำหน่ายเป็นเงินเพื่อที่จะได้ใช้หนี้ ให้กับทางคู่ความให้เสร็จเรียบร้อย รวมไปถึงจะได้แบ่งเงินออกเป็นส่วนๆ เพื่อดำเนินการใช้ชำระหนี้ธนาคาร นำเงินมาปรับปรุงปางช้างแม่สา และนำเงินส่วนหนึ่งมาดูแลช้าง ควาญช้าง และพนักงานของปางช้าง เพื่อให้ปางช้างแม่สาได้พัฒนา ต่อไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพราะในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เราไม่มีเงินที่ จะมาซ่อมแซมและบำรุงปางช้าง ก็ทำให้ปางช้างทรุดโทรม โดยเราจะต้องใช้เงินจำนวนมากในการปรับปรุงปางช้าง ให้ดี ยิ่งขึ้นไป นางอัญชลีฯ กล่าว

ซึ่งในช่วงเวลา 13.00 น. นางอัญชลีฯ ได้มอบชุดยูนิฟอร์มให้ควาญช้างและพนักงานในปางช้างแม่สา คนละ 2 ชุด.