วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

ณ. สำนักงานองค์กรโลกสีเขียว ตำบลสะเดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์

18 กรกฎาคม 2564 ณ. สำนักงานองค์กรโลกสีเขียว
ตำบลสะเดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์

เวลา 10:00 น ณ.สำนักงาน..องค์การโลกสีเขียวนายสมศักดิ์ คงวิเศษ ประธานองค์การโลกสีเขียว และผอ. อปช.จังหวัดเพชรบูรณจัดกิจกรรมเปิดประชุมสมาชิก คณะกรรมการ อปช .จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางและการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานใหญ่โดยมีคณะกรรมการมาร่วมประชุมทั้งหมด 13 ท่านจากจำนวน 17 ท่าน

ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการแนะนำตัวผู้ที่เข้าร่วมประชุมว่าเป็นใครมาจากไหนหลังจากนั้นได้มีการมอบบัตรสมาชิกของ อปช.ให้กับคณะกรรมการทั้ง 13 ท่านและได้ร่วมกันปรึกษาหารือถึงแนวทางในการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชน และการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ และได้มีการ video call คุยกับ ผอ.มเหศวร ถึงแนวทางในการดำเนินการ ทำงานด้านจิตอาสาหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมได้ถ่ายรูปร่วมกันและรับประทานอาหารร่วมกัน#ในการประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน covid 19 อย่างเคร่งครัด

%d bloggers like this: