ข่าว พะเยา ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

กลุ่มสามวัยฝึกเพ้นท์ผลิตภัณฑ์เซรามิก เพิ่มโอกาสต่อยอดนำไปประกอบอาชีพ

25 เมษายน 67 ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา (ศูนย์สามวัยประจำอำเภอเมืองพะเยา) โรงเรียนบ้านโป่ง ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา นายอัครา พรหมเผ่า นายก อบจ.พะเยา มอบหมายให้นายจำรัส เลาสัตย์ เลขานายก อบจ.พะเยา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์เซรามิก เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้ประชาชน จ.พะเยา โดยมีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะ พร้อมผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มสามวัยจาก ตำบลต่างๆ ที่สมัครใจเข้ารับการอบรมฯ จำนวน 38 คน มีนายอุเทน รินฝอง ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเฮือนปฏิมาเซรามิก และศูนย์เรียนรู้เครื่องปั้นดินเผา จ.พะเยา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้โดยการอบรมครั้งนี้สร้างสีสันให้กับกลุ่มสามวัยอีกด้วย

นายจำรัส เลาสัตย์ เลขา นายก อบจ.พะเยา กล่าวว่า ความพยายามในความร่วมมือที่จะพัฒนาจังหวัดพะเยาในด้านต่างๆ และการพัฒนาทักษะในการสร้างผลิตภัณฑ์จากเซรามิก อบจ.พะเยา โดยนายอัครา พรหมเผ่า นายก อบจ.พะเยา มีความคาดหวังว่าจะสามารถให้ความรู้แก่ประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมและนำความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรนำไปประกอบอาชีพ หรือสร้างผลิตภัณฑ์เซรามิกไว้ใช้เองหรือทำเป็นของฝากในโอกาสต่างๆ และมั่นใจว่าการฝึกอบรมครั้งนี้จะอำนวยประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน

ด้านนายอุเทน รินฟอง วิทยากรจากวิสาหกิจชุมชนเฮือนปฏิมาเซรามิก กล่าวถึงขั้นตอนการสอนในครั้งนี้จะเน้นในเรื่องการเพ้นท์สีใต้เคลือบเซรามิก โดยมีเอกสารประกอบการฝึกอบรม พร้อมการสาธิตแบบเข้าใจง่าย มีแก้วกาแฟ-จานรอง ที่เป็นดินขึ้นรูปเผาสำเร็จแล้วมาเป็นแบบให้เขียนลวดลายต่างๆ ตามจินตนาการ เริ่มจากเขียนแบบลงในกระดาษ ก่อนเขียนลงบนแก้วด้วยดินสอ ชิ้นงานที่สำเร็จแล้วจะเป็นสมบัติล้ำค่าของทุกคน เพราะเป็นงานชิ้นแรกในชีวิต หากจบการฝึกอบรมแล้วผู้สนใจยังสามารถไปเรียนรู้เพิ่มเติมการทำเซรามิกได้ฟรีที่ วิสาหกิจชุมชนเฮือนปฏิมาเซรามิก เรายินดีต้อนรับทุกคนที่สนใจเรียนรู้ด้านนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้มาจากหลากหลายตำบลและหลากหลายอาชีพ ส่วนหนึ่งมีประสบการณ์จากการรับราชการ ทำให้การวาดรูปลงบนแก้วกาแฟ-จานรอง เป็นไปอย่างสวยงามจากจิตนาการ ซึ่งบางคนเป็นอดีตครู พอมาวาดเขียนเองทำให้นึกถึงสมัยที่สอนหนังสือ ช่วงวิชาวาดเขียน มักสำทับให้เด็กวาดสวยๆ พอมาทำเองแล้วรู้สึกตื่นเต้นเล่าความหลังกันสนุกสนาน บางคนดีใจมากที่สามารถทำได้เป็นผลลงานแรกในชีวิต คุณยายท่านหนึ่งวาดรูปผู้สูงวัยได้เหมือนตัวเองมาก จนเกิดรอยยิ้มอย่างปลื้มปิติบนใบหน้า

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี รายงาน