ร้อยเอ็ด/… นายอำเภอเมยวดีจัดงานประเพณีลงแขกดำนา และแข่งขันดำนา

ร้อยเอ็ด/…
นายอำเภอเมยวดีจัดงานประเพณีลงแขกดำนา และแข่งขันดำนา

เมื่อเวลา 09.00 น.วันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเดินทางมาเป็นประธานในพิธี เปิดแพรคลุมป้ายอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร (แห่งใหม่)ตำบลชุมพร อ.เมยวดี มีนายสันติ โอฆะพนม นายอำเภอเมยวดี กล่าวต้อนรับ นายเอกลักษณ์ นนทะภา นายกเทศมนตรีตำบลชุมพร กล่าวรายงาน

จากนั้นตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรอำเภอเมยวดี บ้านโคกศิริ ม.๑๑ ต.ชุมพร ตรวจติดตามเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมถิ่นภูไทแห่งเดียวของจังหวัดร้อยเอ็ดบ้านเลิศสมบูรณ์ ม.๙ ต.บุ่งเลิศตรวจติดตามเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโค กระบือ บ้านโป่ง ม.๓ ต.บุงเลิศ อ.เมยวดี

เวลา ๑๑.๐๐ น.ก่อนรับประทานอาหารเที่ยง ณ เทศบาลตำบลชุมพร ผวจ.ตรวจเยี่ยมชมโครงการโคก ‘ หนอง นา โมเดล ของนายทองม้วน พันศรี บ้านปากช่องสามัคคี ม. ๘ ต.ชมสะอาด และลงแขกดำนาพร้อมชมการแข่งขันดำนา จาก ๙ หมู่บ้าน ของตำบล ต.ชมสะอาด

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน

%d bloggers like this: