ข่าวเชียงใหม่

อุทยานอินทนนท์ร่วมกับโรงพยาบาลลานนาตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่า ตามโครงการ “ห่วงใยคนสู้ไฟป่า” ณ สถานีควบคุมไฟป่าอินทนนท์

อุทยานอินทนนท์ร่วมกับโรงพยาบาลลานนาตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่า ตามโครงการ “ห่วงใยคนสู้ไฟป่า” ณ สถานีควบคุมไฟป่าอินทนนท์

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ จัดทีมแพทย์ พยาบาล ผู้ชำนาญการ พร้อมด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย ร่วมตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าที่ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่า ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ให้มีการดูแลสุขภาพให้กับผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่า

การตรวจสุขภาพครั้งนี้จัดขึ้น ณ สถานีควบคุมไฟป่าอินทนนท์ มีเจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ จากอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์,สถานีควบคุมไฟป่าดอยอินทนนท์ และสถานีควบคุมไฟป่าจอมทอง จำนวน 60 นาย เข้ารับการตรวจ นายกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กล่าวถึงสถานการณ์ การทำงานของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าในเขตอุทยานอินทนนท์ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา มีมาอย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบันยังคงมีอยู่เกือบทุกวัน ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานลาดตะเวนกันทั้งวันทั้งคืน มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เมื่อพบเหตุก็เข้าไปดับไฟซึ่งมีทั้งดับได้ง่าย และแบบดับได้ยากที่ต้องใช้เวลานาน อดหลับอดนอน จึงเกิดความอ่อนล้าสะสม เหนื่อยอ่อน การตรวจสุขภาพครั้งนี้ถือเป็นการบำรุงขวัญเจ้าหน้าที่ ที่ได้โรงพยาบาลลานนา ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่มาดูแล

ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โรงพยาบาลลานนาครั้งนี้ นำโดยพญ.จุฑารัตน์ โชตยะกุล แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลลานนา ได้ทำการตรวจวัดค่าออกซิเจนในเลือด ตรวจวัดความดันโลหิต และตรวจร่างกายพื้นฐานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่า ซึ่งผลการตรวจสุขภาพ พบเจ้าหน้าที่มีความผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ 3 ราย ความดันโลหิตสูง 3 ราย และอื่นๆอีก 4 ราย แนะนำไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาอย่างต่อเนื่องต่อไป

ด้านนพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา ให้ความเห็นว่าการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้นั้น เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนต้องร่วมมือกัน โรงพยาบาลลานนายินดีให้ความร่วมมือกับกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้พิทักษ์ป่าของกรมอุทยานฯ และให้การสนับสนุนกองทุนช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่ามาโดยตลอด.

 

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr. จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด รพ.ลานนา