ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

รายการ“รถด่วนขบวนพิเศษ” จอด ณ วัดช่างเคี่ยน

รายการ“รถด่วนขบวนพิเศษ” จอด ณ วัดช่างเคี่ยน

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2566 พระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีจุดเทียนส่องธรรม ฟังเทศน์รายการ“รถด่วนขบวนพิเศษ” ธรรมสัญจร จอด ณ วัดช่างเคี่ยน (ครั้งที่ 11) ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา โดยมีพระครูสมุห์จตุทิพย์ ฉนฺทโก เจ้าอาวาสกล่าวถวายการต้อนรับ/กล่าวต้อนรับ พระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน ป.ธ.9 พธ.ม. เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม เชียงใหม่ เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา ซึ่งพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรชาวพุทธ ร่วมกันจัด ณ วัดช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง