ข่าวรัฐสภา

กมธ.พัฒนาสังคมฯ มอบโล่ “วุฒิสภา ศรัทธาความดี” ณ จังหวัดพิจิตร

กมธ.พัฒนาสังคมฯ มอบโล่ “วุฒิสภา ศรัทธาความดี” ณ จังหวัดพิจิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมพลังทางสังคมเพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชนในพื้นที่และทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม กรณี “นายรักกี้ สุขประเสริฐ” นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว แกนนำอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)

ในนามกลุ่ม “ขุนศึกลูกพ่อปู่กอบกู้แม่น้ำพิจิตร” ผู้นำในการพลิกฟื้นแม่น้ำพิจิตรจากอดีตที่เคยได้รับผลกระทบจากการที่ชาวบ้านรุกล้ำลำน้ำ ด้วยการปลูกสร้างบ้านและก่อสร้างเขื่อน ทำให้แม่น้ำเกิดการตื้นเขิน ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตลอดลำน้ำระยะทางกว่า 120 กิโลเมตร (กินพื้นที่จำนวน 4 อำเภอ) ทั้งนี้ “นายรักกี้ สุขประเสริฐ” ได้ประสานกับชาวบ้านและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด “บ้าน วัด โรงเรียน” ในการร่วมแก้ไขปัญหาจนสำเร็จ จนสามารถฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง

โอกาสนี้ คณะได้มอบโล่ “วุฒิสภา ศรัทธาความดี” เพื่อเชิดชู สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ “นายรักกี้ สุขประเสริฐ”

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน