ข่าวรัฐสภา

กมธ.คมนาคม ติดตามความคืบหน้าการเชื่อมโยงถนนระหว่างประเทศไทย-กัมพูชาฯ และแผนดำเนินงานด่านศุลกากรอรัญประเทศแห่งใหม่

กมธ.คมนาคม ติดตามความคืบหน้าการเชื่อมโยงถนนระหว่างประเทศไทย-กัมพูชาฯ และแผนดำเนินงานด่านศุลกากรอรัญประเทศแห่งใหม่

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมด่านพรหมแดนบ้านคลองลึก ด่านศุลกากรอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา นำโดย พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการ ร่วมประชุมกับผู้แทนจังหวัดสระแก้ว กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงสระแก้ว และกรมศุลกากร เพื่อติดตามความคืบหน้าการเชื่อมโยงถนนระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา บ้านคลองลึก

บ้านหนองเอี่ยน และป่าไร่อรัญประเทศ และความคืบหน้าการก่อสร้างถนนเส้นทางเลี่ยงเมือง จังหวัดสระแก้ว รวมทั้งความคืบหน้าการปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข 317 สายจันทบุรี – สระแก้ว และแผนการดำเนินงานด่านศุลกากรอรัญประเทศแห่งใหม่ โดยมี นายสุรพงษ์ เหล่าคนค้า หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร รักษาราชการแทนนายด่านศุลกากรอรัญประเทศ รวมทั้งผู้แทนจังหวัดสระแก้ว และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน