(มีคลิป) “พระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน” นำพืชผลทางการเกษตร น้ำใจพี่น้องชาวดอยอมก๋อย มาแจกจ่าย ช่วยเหลือประชาชนในตัวเมือง ที่วัดบุพพารามเชียงใหม่

“พระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน” นำพืชผลทางการเกษตร น้ำใจพี่น้องชาวดอย “อ.อมก๋อย” มาแจกจ่าย ช่วยเหลือประชาชนในตัวเมือง ที่วัดบุพพารามเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.64 เวลา 09.00 น. ที่วัดบุพพาราม ถนนท่าแพ ตัวเมืองเชียงใหม่ พระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน เจ้าอาวาสวัดบุพพารามร่วมกับคณะศิษย์ยานุศิษย์ ได้ไปรับมอบ พืชผลทางการเกษตร จากพี่น้องเกษตรกร ชาวดอย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่กว่า 200 กิโลเมตร ที่มี ผลผลิตพืชสินค้าเกษตร ราคาตกต่ำ ขายไม่ได้ราคา ได้นำมามอบให้กับทางวัดเพื่อนำมาแจกจ่ายช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนในตัวเมืองเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโควิด – 19 โดยพืชผักที่นำมาแจกจ่ายฟรีให้กับชาวบ้านในวันนี้ มีฟักทอง,ฟักขาว, กะหล่ำปลี, ผลไม้มีมะม่วง,แก้วมังกร โดยให้พี่น้องประชาชน ขนกลับบ้านได้อย่างเต็มที่ไม่มีอั้น ซึ่งประชาชนต่างนำครอบครัวบุตรหลานและรถจักรยานยนต์มาบรรทุกขนเอา พืชผักผลไม้ ไปทำกับข้าวกันตลอดทั้งวันนี้จนกว่าจะหมด โดยได้มี นายอาคม กันทะวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯแขวงเม็งราย, นายสิทธิพันธ์เจิมจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลฯแขวงเม็งราย พร้อมด้วย จ.ส.อ. ธานินทร์ แสนใจบาล เจ้าหน้าที่เทศกิจแขวงเม็งรายร่วมอำนวยความสะดวกในการควบคุมจัดการเว้นระยะห่างให้กับประชาชน และแจกเจลล้างมือ ให้กับผู้มารับแจกสิ่งของในครั้งนี้

ทางด้านพระมหาดวงรัตน์ฯเจริญพรว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิค – 19 ที่มีการแพร่ระบาดอยู่ขณะนี้ชาวบ้านทั่วไป ได้รับความเดือดร้อน และพี่น้องบนดอยอำเภออมก๋อย ซึ่งเป็นเกษตรกรและมีผลผลิตทางการเกษตร เป็นจำนวนมาก ที่มีราคาตกต่ำและขายไม่ได้ราคา จึงได้นำมามอบให้กับทางวัด โดยทางวัด ร่วมกับลูกศิษย์ลูกหา จึงประสาน นำรถบรรทุกไป ขอรับผลผลิตทางการเกษตรเพื่อนำมาแจกจ่ายช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ความยากลำบากของพี่น้องชาวอำเภอเมือง ซึ่งทางวัดได้แจกฟรีทุกอย่าง และทำตามมาตรการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสินค้าทางการเกษตรที่นำมาแจกในวันนี้มีประมาณ 5 ตัน และทางวัดก็จะมีการแจกอีกครั้งในวันที่ 28 กรกฎาคมที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 10

โดยชาวบ้านที่มารับแจก พืชผักผลไม้ในวันนี้กล่าวว่าโครงการนี้ดีมาก สำหรับคนที่กำลังลำบากตอนนี้ ซึ่งยอมรับว่า ทนลำบากมากงานก็ไม่มีทำ และการแจกของในวันนี้ดีมากสำหรับคนยากจนอย่างพวกเรา.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: