Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าวเชียงใหม่

ทหารจัดงานวันเด็กให้เด็กในพื้นที่อำเภอฝาง

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
110163_ทหารจัดงานวันเด็กให้เด็กในพื้นที่อำเภอฝาง

11 มกราคม 2563 เวลา 0830 น
“เด็กไทยยุคใหม่รู้จักสามัคคีรู้หน้าที่พลเมืองไทย” ทาง พลตรีประจวบ จันต๊ะมี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ได้ร่วมกับหน่วยงานทหาร และส่วนราชการ จัดงานวันเด็กให้กับเด็กๆๆในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้นำเอาเครื่องมือเครื่องจักกล ตลอดจนรถ อาวุธ ที่ใช้กับการทหารออกมาทำการแสดงและมีวิทยากรทหารได้ทำการแสดงและสาธิต การแสดงของสุนัขทหารให้เด็กๆ ในพื้นที่ สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆมาก และยังมีการแสดงของเด็กและมีการเล่นเกมม์มีการแจกของขวัญ ขนมต่างๆให้กับเด็กที่มาในงานสนวันนี้อย่างมีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ

โดยจัดแสดงที่สนาม เอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือ บ้านแม่คะ ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ทาง พลตรีประจวบ จันต๊ะมี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือ ได้กล่าวกับเด็กๆและผู้ปกครองในวันนี้ว่า นโยบายของวันเด็กซึ่งทางนายกรัฐมนตรีได้ให้กับเด็กไทยในปีนี้ว่า เด็กไทยยุคใหม่รู้จักสามัคคีรู้หน้าที่พลเมืองไทย ซึ่งก็ขอให้นำไปใช้และปฏิบัติเพื่อเด็กๆจะได้มีความสุข และขอให้เด็กๆและผู้ปกครองมีความสุขกันเต็มที่กับการเล่นเกมในวันเด็กวันนี้ ในงานมีอาหาร ขนม และของเล่นทุกอย่างฟรีหมด มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่เข้ามาร่วมงานจำนวนมากกว่า 7,000 คน ทางศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือ จัดทุกปีเพื่อให้เด็กๆมีความสุขกัน